Publicam o scurta prezentare a Proiectului “Programul de educatie si asistenta juridica pentru imbunatatirea accesului cetatenilor la justitie - JUST ACCESS”, Proiect finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Scurta prezentare a Proiectului "Programul de educatie si asistenta juridica pentru imbunatatirea accesului cetatenilor la justitie - JUST ACCESS"

● Titlu proiect: Program de educatie şi asistenţă juridică pentru imbunatatirea accesului cetatenilor la justiţie – JUST ACCESS
● Lider de parteneriat: Uniunea Barourilor din Romania (UNBR)
● Partener: Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
Buget proiect: 3,889,726.21 lei (98% nerambursabil si 2% contributie proprie)
● Buget UNBR: 3,539,539.21 lei (3,468,748.43 lei nerambursabil si 70,790.78 lei contributie proprie).
● Buget CRJ: 350,187.00 lei (343,183.26 lei nerambursabil si 7,003.74 lei contributie proprie).
● Durata: 16 luni (perioada: IUNIE 2018 – SEPTEMBRIE 2019)
● Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție (în special pentru categoriile aparținând grupurilor vulnerabile) prin informare-conștientizare în rândul cetățenilor și prin creșterea calității serviciilor furnizate de către autoritățile centrale si locale ca urmare a promovării formării continue a avocatilor si specialistilor din domeniul social si a inter-disciplinarității în abordarea cazurilor.

● Obiective specifice:
1: Cresterea accesului la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii naționale de informare si educaţie juridică în rândul a peste 6000 de tineri (elevi si studenti) pe durata a 10 luni de implementare.
2: Imbunătățirea serviciilor si a asistentei juridice oferite cetățenilor prin formarea a cel puțin 210 de angajați DGASPC si SPAS la nivel național, în vederea alcătuirii de echipe multidisciplinare (avocati, jurişti, asistent social, psiholog) care să răspundă nevoilor cetățenilor cu privire la accesul la justitie.
3: Imbunatatirea serviciilor juridice puse la dispoziţia cetăţenilor (inclusiv categoriilor vulnerabile) prin crearea unor resurse de învăţare si formarea a aprox. 1400 de profesionişti din domeniul juridic (avocaţi şi personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, procedură civilă).
4: Imbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare în vederea îmbunătățirii asistenței juridice și accesului la justiție

● Beneficiari proiect:
1) Avocati (1025 persoane – aproximativ 25 avocati/judet si Municipiul Bucuresti). Din totalul grupului tinta reprezentat de avocati, 100 persoane vor reprezenta personalul angajat din cadrul barourilor cu atribuții în legătură cu funcționarea Serviciilor de Asistență Juridică, cel putin 50 avocati din oficiu si cel putin 400 de persoane vor fi avocații care sunt înscriși pe listele de ”curatori judiciari”.
2) 1400 persoane reprezentand personal din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) si ai Serviciilor Publice de Asistenta Sociala (SPAS) cu atributii in legatura cu activitatea sistemului judiciar.

● Rezultate umane necesare:
A. Echipa de implementare: Manager de proiect, Responsabil Financiar, Responsabil Achizitii, Expert comunicare, Coordonator organizare workshop-uri A.3.3 si personal administrativ – contabil sau similar din partea UNBR (o persoana desemnata sa gestioneze operaţiunile financiare pentru activităţile proiectului (angajare, lichidare, ordonanţare, plată a cheltuielilor efectuate, etc.)).
B. Experti/avocati implicati in derularea activitatilor in calitate de formatori/lectori in cadrul sesiunilor de formare si/sau workshop-urilor (aprox. 3900 ore estimate, remunerate cu 120-140 lei/ora).