Departamente

  •  Invăţământ profesional                               -  av. Bujaki Inge , av. Ilea  Petru Constantin
  • Relaţia cu instanţele de judecată              -  decan  av. Nicolae T.Galdea                                                              

                                                                                        -   prodecan  av. Gorea  Viorel

  •  Avocatura clandestină ,litigii                     -   av. Gorea Viorel,  av. Pop Sorin Traian
  •  Informatică                                                        -   av.  Trifan Sergiu
  •  Serviciul  Oficii , Curatelă                            -   av. Axente  Pavel , av. Torok Eniko,  av.  Trifan Sergiu
  •  Activităţi culturale , relaţii sociale            -  av. Bujaki  Inge, av. Rus Mariana
  •  Activităţi  sportive                                           -   av. Adam Nicolae Aurel, av. Henter  Iosif Arpad