Alege Taxa de plătit

nr.

tipul taxei

suma

adaugă in coș

1

Contribuția lunară a avocatului definitiv pentru constituirea bugetului baroului, UNBR și a Fondului de solidaritate

154.00 RON

2

Contribuția lunară a avocatului stagiar pentru constituirea bugetului baroului, UNBR și a Fondului de solidaritate

40.00 RON

3

Penalizări taxă BAROU + UNBR 0,15% / zi de întarziere până la plata integrală a debitului = Suma se introduce manual, sunați înainte la telefon 0740-249089

SUMA SE VA INTRODUCE MANUAL

4

Înscriere în Barou a avocaților stagiari primiți în profesie cu examen

1500.00 RON

5

Înscriere în Barou a avocaților definitivi primiți în profesie, cu examen

4800.00 RON

6

Înscriere în Barou a avocaților definitivi primiți în profesie, cu scutire de examen

9700.00 RON

7

Acordarea calității de avocat definitiv fără susținerea examenului de definitivare, în cazurile prevăzute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicată

4800.00 RON

8

Înscrierea în Tabloul avocaților incompatibili a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau scutire de examen și care nu au exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei

3200.00 RON

9

Reînscrierea în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, a avocatului exclus pentru neplata contribuțiilor profesionale

4000.00 RON

10

Reînscrierea în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, a avocatului incompatibil / suspendat

2400.00 RON

11

Înscrierea în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, a avocatului incompatibil în cazul prevăzut la pct. 8

4000.00 RON

12

Transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxa ce va fi percepută de baroul la care avocatul se transferă

2400.00 RON

13

Înființarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou de lucru

2400.00 RON

14

Înscrierea în Tabloul special a avocatului străin

4800.00 RON

15

Taxa anuală pentru menținerea și evidență pe tablou a avocaților suspendați și incompatibili

500.00 RON

16

Taxă schimbare sediu profesional

500.00 RON

17

Trecerea dintr-o formă de exercitarea profesiei de avocat în altă formă de exercitarea profesiei

1000.00 RON

18

Înființarea Societății civile profesionale, a Societății profesionale cu răspundere limitată, gruparea cabinetelor profesionale, cabinete asociate

2000.00 RON

19

Cooptare de noi membri, indiferent de baroul din care provin, în orice formă de execitarea profesiei, conform L.51/1995 pentru fiecare membru

1000.00 RON

20

Eliberarea certificatului de transfer

500.00 RON

21

Avizarea convenției de conlucrare profesională

200.00 RON

22

Cheltuieli specifice activității de secretariat și procesare a cererilor având că obiect jurisdicția profesională

100.00 RON

23

Înființare Cabinet Individual de Avocat

500.00 RON

24

Avizarea Site și siglă pentru Cabinetele Individuale / Societăți Civile Profesionale / Societăți Civile Profesionale cu Răspundere Limitată

500.00 RON

25

Eliberarea situației oficiilor avocaților înscriși în Registrul de Asistență Judiciară

50.00 RON