NOTĂ GENERALĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTĂ GENERALĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

BAROUL MUREȘ cu sediul în Tg-Mureș, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mureș, având email baroul_mures_av@yahoo.com vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către BAROUL MUREȘ și cu privire la drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

Ne propunem să protejăm datele dumneavoastră și să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate. BAROUL MUREȘ înțelege obligațiile care îi revin față de dumneavoastră ca persoană vizată și dorește să vă ajute să înțelegeți cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră.

 

Această notă de informare are scopul de a vă explica modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și modul în care ne asigurăm că aceste date sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

 

Deoarece legislația în acest domeniu se schimbă rapid și noi vom revizui această notificare în acord cu noile reglementări.

 

CINE SUNT PERSOANELE VIZATE

 

În contextul Regulamentului General privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, persoanele vizate sunt:

Salariații și persoanele aflate în întreținerea angajaților, conform prevederilor legale (soțul/soția contribuabilului, copiii acestuia, precum și alți membri de familie până la gradul al doilea inclusiv);

Persoane fizice – candidate la ocuparea unui loc de muncă salarizat în cadrul baroului;

Persoane fizice – candidate la dobândirea titlului de avocat;

Avocații membriI ai Baroului Mureș sau membriI ai altor barouri (inclusiv barouri din alte țări) ;

Persoane fizice – beneficiare ale serviciului de asistență judiciară;

Persoane fizice – care au formulat sesizări cu privire la activitatea Baroului/Avocaților membrii ai acestuia;

Reprezentanții/delegații - persoane fizice - ai colaboratorilor persoane juridice;

Persoanele fizice identificate că desfășoară fără drept activitățile specifice profesiei de avocat.

 

 

            CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

În funcție de calitatea persoanei vizate, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 

 • În relația cu salariații Baroului Mureș:
 • Date de identificare și contact cum ar fi: nume; prenume, adresă de domiciliu / reședință; număr de telefon mobil/fix; adresă de email, stare civilă;
 • Date din actele de identitate: numărul de identificare național, locul și data nașterii, emitentul și data emiterii documentului;
 • Imagini foto, utilizate pentru emiterea legitimațiilor;
 • Imagini video, înregistrate în incinta sediului nostru în situația instalării de camere CCTV de supraveghere video.
 • Detalii profesionale, cum ar fi: date privind pregătirea profesională, experiența în muncă și foștii angajatori;
 • Date privind persoanele aflate în întreținere, inclusiv în cazul minorilor, conform obligațiilor legale;
 • Date privind starea de sănătate, prelucrate cu privire la declararea drept “apt”, “apt condiționat” sau “inapt de muncă” ori în cazul concediilor medicale.
 • Detalii privind obligațiile patrimoniale, cum ar fi existența înființărilor anumitor popriri,
 • Dacă este cazul sunt prelucrate și date din cazierul judiciar, în cazul anumitor poziții specifice, conform obligațiilor legale (de ex. în cazul gestionarilor).

 

 • În relația cu persoane care solicită un loc de muncă
 • Date de identificare și contact cum ar fi: nume; prenume, adresă de domiciliu/reședință; număr de telefon mobil/fix; adresă de email;
 • Imagini video, înregistrate în incinta sediului nostru în situația instalării de camere CCTV de supraveghere video – ce vor fi indicate prin semne la vedere.
 • Detalii profesionale, cum ar fi: date privind pregătirea profesională, experiența în muncă și foștii angajatori;

 

 • În relația cu candidații la dobândirea titlului de avocat:
 • Date de identificare și contact cum ar fi: nume; prenume, adresă de domiciliu/reședință; număr de telefon mobil/fix; adresă de email, stare civilă;
 • Date din actele de identitate: numărul de identificare național, locul și data nașterii, emitentul și data emiterii documentului;
 • Imagini foto;
 • Imagini video în situația instalării de camere CCTV de supraveghere video – ce vor fi indicate prin semne la vedere.
 • Detalii profesionale, cum ar fi:

date privind pregătirea profesională, experiența în muncă;

date referitoare la alte profesii juridice în care a activat (judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult);

 • Date privind starea civilă (în măsura în care numele de pe diplomă diferă de numele purtat la momentul formulării cererii de primire în profesie);
 • Date din cazierul judiciar, date referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe;
 • Date despre starea de sănătate.

 

 • În relația cu avocații membrii ai Baroului Mureș sau membrii ai altor barouri (inclusiv Barouri din alte țări)
 • Date de identificare și contact cum ar fi: nume; prenume, adresă de domiciliu/ reședință; număr de telefon mobil/fix; adresă de email, stare civilă;
 • Date din actele de identitate: numărul de identificare național, locul și data nașterii, emitentul și data emiterii documentului;
 • Imagini foto;
 • Imagini video, înregistrate în incinta sediului nostru, în situația instalării de camere CCTV de supraveghere video – ce vor fi indicate prin semne la vedere.
 • Date despre veniturile obținute din exercitarea profesiei;
 • Date referitoare la obligații patrimoniale ale avocatului (în cazul în care s-ar înființa vreo poprire pe veniturile avocatului obținute din activitatea de asistență judiciară);
 • Date referitoare la contribuțiile avocatului la fondurile profesionale;
 • Date rezultate din asigurarea de malpraxis a avocatului;
 • Date rezultate din activitatea profesională propriu-zisă (în măsura în care avocatul este înscris în vederea realizării activității de asistență judiciară sau în cazul în care este formulată vreo plângere sau vreo acțiune disciplinară împotriva avocatului referitoare la activitatea sa profesională);
 • Date privind starea civilă (în măsura în care numele de pe diplomă diferă de numele purtat la momentul formulării cererii de primire în profesie sau în cazul în care se solicită schimbarea denumirii formei de exercitare a profesiei ca urmare a schimbării numelui avocatului după căsătorie);
 • Date referitoare la nașterea unor copii (în măsura în care avocatul solicită suspendarea în vederea nașterii/creșterii copilului);
 • Date referitoare la patrimoniul avocatului (în măsura în care ar face dovada că este proprietarul imobilului în care desfășoară activitatea profesională);
 • Date din cazierul judiciar, date referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe;
 • Date despre starea de sănătate (ex: la cererea de înscriere în profesie candidatul la dobândirea calității de avocat este obligat să depună un certificat privind starea sa de sănătate- art. 14 Statut; avocatul care din motive de sănătate solicită un ajutor financiar din Fondul de solidaritate);
 • Date referitoare desfășurarea de către avocat a unor activități sau ocuparea unor funcții (analizate în vederea stabilirii unei interdicții de exercitarea profesiei sau unei eventuale stări de incompatibilitate, nedemnitate - art. 29, 30, 39 și urm. din Statut).

 

 • În relația cu persoanele care beneficiază de asistență judiciară
 • Date de identificare și contact cum ar fi: nume; prenume, adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; adresă de email, stare civilă;
 • Date din actele de identitate: numărul de identificare național;
 • Imagini video, înregistrate în incinta sediului nostru, în situația instalării de camere CCTV de supraveghere video – ce vor fi indicate prin semne la vedere.
 • Date referitoare la componența familiei solicitantului;
 • Date referitoare la starea materială ale solicitantului şi ale familiei, date referitoare la veniturilor acestuia şi ale familiei sale date referitoare la obligațiile de întreținere sau de plată ale solicitantului;
 • Date referitoare la bunurile din patrimoniul solicitantului și ale familiei sale;
 • Date referitoare la condamnări penale sau infracțiuni pentru care solicitantul este cercetat sau judecat;
 • Date referitoare la situațiile în care solicitantul a mai beneficiat în trecut de ajutor public judiciar;
 • Date despre starea de sănătate a solicitantului și a unor membrii din familia acestuia;

 

 • În relația cu persoanele care formulează sesizări
 • Date de identificare și contact cum ar fi: nume; prenume, adresă de domiciliu / reședință; număr de telefon mobil/fix; adresă de email, stare civilă;
 • Date din actele de identitate: numărul de identificare național;
 • Imagini video, înregistrate în incinta sediului nostru în situația instalării de camere CCTV de supraveghere video – ce vor fi indicate prin semne la vedere;
 • Date referitoare la situații litigioase ale solicitantului şi/sau ale familiei solicitantului;
 • Date referitoare la bunurile din patrimoniul solicitantului și ale familiei sale;
 • Date referitoare la condamnări penale sau infracțiuni pentru care solicitantul este cercetat sau judecat;
 • Date despre starea de sănătate a solicitantului și a unor membrii din familia acestuia.

 

 • În relația cu partenerii contractuali ai Baroului
 • Date de identificare și contact, cum ar fi nume, prenume, email, telefon.
 • Calitatea persoanei fizice în cadrul partenerului contractual persoană juridică;
 • alte date de cu caracter personal puse la dispoziție de partener/reprezentant;

 

 • În relația cu persoanele fizice identificate că desfășoară fără drept activitățile specifice profesiei de avocat
 • Date de identificare și contact, cum ar fi nume, prenume, email, telefon.
 • Date referitoare la activități specifice de avocat prestate fără drept de persoana vizată;
 • Date referitoare la eventuale condamnări penale sau infracțiuni săvârșite de persoana vizată.

 

 

În interesul legitim al Baroului Mureș, prelucrăm și date cu privire la

 • Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale
 • Date referitoare la interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul solicitărilor dumneavoastră către noi.

 

SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În principal, informațiile pe care le procesăm provin direct de la dumneavoastră în momentul în care vă adresați instituției noastre. Vom solicita doar informațiile strict necesare asigurării cadrului legal în astfel de situații, precum și informații ce țin de organizarea și desfășurarea activității.

            Colectarea datelor se realizează:

 • Direct de la persoana vizată prin interacțiunea directă cu aceasta, ori prin completarea cererilor tip sau a corespondenței de tip email, adrese, notificări etc.;
 • Prin intermediul unui intermediar (de ex. ne sunt comunicate datele dumneavoastră de către o instituție publică în vederea asigurării dreptului la apărare);
 • În cazul datelor cu caracter profesional identice cu cele personale, când sunt comunicate de către angajatorul dumneavoastră în vederea stabilirii unei relații comerciale;
 • Prin accesarea paginii web a baroului Mureș (www.baroul-mures.ro)

Indiferent de sursa de unde provin datele cu caracter personal, ele vor fi procesate cu maxima confidențialitate și cu asigurarea securității acestora.

 

SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA D-VOASTRĂ

            Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în scopuri legitime, în conformitate cu prevederile legale, în vederea asigurării instrumentelor necesare exercitării profesiei de avocat, într-una din formele de organizare ale profesiei prevăzute în conformitate cu dispozițiile Legii 51/1995.

            De asemenea, prelucrăm datele dvs.cu caracter personal, cu scopul de a ne respecta obligațiile legale instituite în sarcina Baroului Mureș privind întocmirea, păstrarea și actualizarea permanentă a tablourilor de avocați precum și a asigurării asistenței judiciare impuse conform Legii în sarcina noastră.

            În interes legitim prelucrăm datele dumneavoastră în vederea organizării activității, facilitării comunicării între părți sau în vederea desfășurarea diverselor evenimente cu scop didactic ori  pregătire profesională.

            Datele sunt prelucrate de personalul propriu sau membrii ai Baroului Mureș. Cu toate acestea sunt cazuri în care, pentru desfășurarea prelucrării datelor sunt utilizate alte persoane externalizate, cum ar fi: societățile de IT sau de contabilitate.

            Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal.

                Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 

TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează doar în condițiile legi, iar transmiterea datelor către alți operatori se efectuează strict în baza prevederilor acestora.

În acest sens, principalii destinatari ai comunicării datelor cu caracter personal sunt:

 • Instituțiile publice, în conformitate cu obligațiile legale de raportare (de ex. Datele transmise către Inspectoratul Teritorial de Muncă privind evidența salariaților, sau comunicarea către Parchetele de pe lângă Judecătorie a avocaților ce pot fi contactați pentru acordarea de asistență judiciara din oficiu);
 • Casa de Asigurări a Avocaților;
 • Uniunea Națională a Barourilor din România.

 

Totodată, în temeiul obligațiilor legale, Baroul Mureș publică la sediul instanțelor de judecată, dar și pe pagina proprie de internet (www.baroul-mures.ro) datele privind persoanele înscrise în:

 

 • Tabloul avocaților;
 • Registrul curatorilor fiscali;
 • Registrul curatorilor speciali.

 

Tot pe site-ul www.baroul-mures.ro sunt publicate datele avocaților ce pot desfășura activități de asistență judiciară gratuită.

 

 

CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Baroul Mureș nu transferă datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale, cu excepția cazurilor special prevăzute de lege orice a urmare a unei solicitări provenite din partea dumneavoastră.

În general, datele sunt transferate:

 • în cazul în care se solicită informații despre dumneavoastră prin Sistemul de Informare al Pieței Interne prin care se fac schimburi de informații în situația în care solicitați să vă înscrieți ca avocat în barouri din țările parte ale sistemului IMI (state membre UE, ale Spațiului Economic European și Elveția) precum și în alte situații prevăzute de Regulamentul UE nr. 1024 / 2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012;
 • în cazul în care solicitați emiterea legitimației profesionale tip card pentru avocați, emis și utilizat sub licența Consiliului Barourilor Europene;
 • în situația în care un avocat străin solicită acordarea unui Avizului conform privind atestarea calificării de avocat pentru înscrierea într-un barou din România;
 • În situația colectării și prelucrării datelor avocatului român care solicită emiterea unui Certificat pentru atestarea titlului profesional de avocat, în vederea exercitării profesiei de avocat într-un alt stat.

            CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în funcție de scopul prelucrării, iar perioada de păstrare se regăsește în Nomenclatorul Arhivistic adoptat prin Hotărârea 1490/2007 a Comisiei Permanente a UNBR.

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

În vederea asigurării securității datelor cu caracter personal, în special referitoare la prelucrarea, stocarea,  accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale acestora am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea și/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Controlul furnizorilor noștri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alți operatori – operatori asociați) clauze pentru asigurarea protecției datelor pe care le prelucrăm; această protecție merge cel puțin până la minimul impus de legislație.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, nu putem garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

 

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

 

Aveți posibilitatea, în condițiile prevăzute de către GDPR, să exercitați următoarele drepturi:

 

Dreptul de a fi informat

Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.

 

 

Dreptul de acces la date

Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum gestionate.

Aveți dreptul să va exercitați acest drept oricând iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data înregistrării cererii, cu excepția cazului în care cererea este nefondată, excesivă sau există indicii conform cărora va fi necesară o perioadă mai mare de timp pentru rezolvarea solicitării.

În cazul în care solicitările dumneavoastră devin excesive și au o frecvență ridicată, ne rezervăm dreptul de a putea solicita un tarif pentru emiterea informațiilor. Aveți dreptul de a efectua cereri privind modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, gratuit, cel puțin o dată pe an.

 

 

Dreptul de rectificare

Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării.

Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

 

 

Dreptul de ștergere

Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.).

Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale cabinetului nostru,  care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs., dar trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora, și doar în limitele impuse de lege.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil, în funcție și de posibilitățile Baroului.

 

 

Dreptul de opoziție

Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea).

Vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării în scopuri de cercetare și statistici.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea

de profiluri.

 

Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

 

CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

În general, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către Baroul Mureș în baza unei obligații legale. Nedivulgarea datelor ori comunicarea inexactă a acestora duce la imposibilitatea de vă exercita drepturile și obligațiile aferente.

În cazul în care prelucrarea se desfășoară în baza unui interes legitim, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați, ori în anumite cazuri să le prestăm limitat.

 

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii din  partea  bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.

De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă ce poate fi pusă la dispoziția dumneavoastră, la cerere, pe care să o puteți consulta.

 

 

Pentru exercitarea drepturilor d-voastră referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, ori dacă doriți mai multe informații privind modul în care prelucrăm aceste date, vă rugăm să ne contactați la adresa BAROUL MUREȘ cu sediul în Tg-Mureș, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mureș sau pe Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Baroului Mureș.

 

De asemenea, e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web: www.dataprotection.ro.

 

BAROUL MUREȘ

Prin Decan