Scurt Istoric

Axente Pavel

Anterior apariției Legii nr. 1709/1864, la Târgu Mureş îl vom regăsi pe Avram Iancu care, în anul 1846 funcționa ca avocat pe lângă Tabla regală a Transilvaniei, instanță judecătorească din Târgu Mureș. Libera practică în profesia de avocat în vremea lui Avram Iancu, se obținea ca și intrarea în magistratură, exclusiv în cadrul acestei instanțe supreme din Transilvania, aflată la Târgu Mureș.

Din actele aflate în arhiva Baroului Mureş rezultă că, avocatura în judeţul nostru a fost prezentă încă din anul 1864, funcţionând în baza Legii nr. 1709 din 4 XII. 1864.

Regimul organizării profesiei de avocat a suferit pe parcursul anilor mai multe modificări în 1907, 1923, 1931, 1948, 1954 iar apoi 1990 când, odată cu transformările aduse de Revoluţia din decembrie 1989, s-au făcut primii paşi spre liberarizarea activităţii avocaţiale, aplicându-se principiul autonomiei organizării şi exercitării profesiei de avocat.

Dacă până în 1989 a existat la nivel de judeţ, Colegiul de avocaţi Mureş, cu cele două birouri de asistenţă juridică, respectiv Târgu Mureş şi Sighişoara, acestea, odată cu Decretul Lege 90/28.II.1990, s-au desfiinţat iar noul act normativ a recunoscut implicit personalitatea juridică a barourilor care au înlocuit vechiile colegii de avocaţi.

Odată cu apariţia Legii nr. 51/1995, fapt ce a constituit un prim pas în reforma organizării la nivel teritorial, au apărut primele cabinete, astfel că toţi avocaţii existenţi la acea dată repectiv cei intrați în profesie ulterior, s-au organizat în noile forme de exercitare a profesiei de avocat.

Potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile acestei legi speciale (art. 1, alin. 1), putând fi exercitată numai de membrii barourilor (art. 1, alin. 2).

Barourile, împreună cu Uniunea Avocaţilor din România, asigură exercitarea calificată a dreptului la apărare, competenţa şi disciplina profesională, protecţia demnităţii şi onoarei membrilor săi.

În evidențele Baroului Mureș, figurează ca și decani ai baroului/președinți ai colegiului, av. dr. Baciu Aurel (1923-1936), av. Friedrich Ibsen (1936), av. Roman Dionisie (1938), av. Baciu Teofil (1945-1948), av. Hintsch Nicolae (1948-1949) av. Grun Geza (1949-1950), av. dr. Munteanu Septimiu (1950), av. Papp Anton (1954-1974), av. Horga Liviu (1975-1989), av. Chișiu Laurențiu (1990-1997), av. Lepedeanu Neculai (1998-2006), av. Aflat Ioan (2006-2012), av. Nicolae T. Galdea (2014-2022), av. Gorea Viorel (2022-).