Dam publicitatii adresa nr.47-DCAJ din 20 noiembrie 2018 prin care Departamentul de Coordonare a Asistentei Judiciare din cadrul UNBR a rugat decanii barourilor sa comunice UNBR daca exista restante inregistrate la plata onorariilor cuvenite pentru asiste

Publicam adresa nr.47-DCAJ-2018/20.11.2018 prin DCAJ-UNBR a rugat decanii barourilor sa comunice informatii actualizate privind restantele la plata onorariilor pentru asistenta judiciara

Dăm publicității adresa nr.47-DCAJ din 20 noiembrie 2018 prin care Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR a rugat decanii barourilor să comunice UNBR dacă există restanțe înregistrate la plata onorariilor cuvenite pentru asistența judiciară, perioada întârzierii și suma restantă, având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, în partea privitoare la organizarea legală a asistenței judiciare!