COMUNICAT privind intalnire de lucru din 28 mai 2019 a Presedintele UNBR, av. Gheorghe Florea, insotit de decanul Baroului Bucuresti, dl. av. Ion Dragne, cu Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Casatie, domnul Bogdan Li

COMUNICAT privind intalnire de lucru din 28 mai 2019 a Presedintele UNBR, av. Gheorghe Florea, insotit de decanul Baroului Bucuresti, dl. av. Ion Dragne, cu Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Casatie, domnul Bogdan Licu.

C O M U N I C A T

Ca urmare a solicitărilor adresate Uniunii Naționale a Barourilor din România de Baroul Cluj, Baroul Maramureș, Barou Bihor și Baroul Brăila, având în vedere și informarea făcuta de Baroul Bucuresti, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România av. Gheorghe Florea, a contactat conducerea Ministerului Public.

Astăzi, 28 mai 2019, Președintele UNBR, av. Gheorghe Florea, însoțit de decanul Baroului București, dl. av. Ion Dragne, a participat la o întâlnire de lucru cu Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Casație, domnul Bogdan Licu.

La întâlnire  au participat: doamna Prim-procuror adjunct al Procurorului General – Laura Oprean, doamna Procuror General al CurÈ›ii de Apel BucureÈ™ti – LuminiÈ›a Palade, doamna È™i domnii procurori Tamara Manea, Cornelia-Adriana Șandru È™i Ovidiu Predescu.

În cursul întâlnirii s-a abordat problematica aplicării prevederilor Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală, încheiat la 14 februarie 2019.

Reprezentanții Ministerului Public au expus impactul pe care în prezent aplicarea noului Protocol îl are față de nivelul sumelor alocate în bugetul Ministerului Public prin Legea bugetului de stat, fiind epuizate resursele alocate.

S-au identificat propuneri de soluții privind demersurile instituționale care trebuie inițiate de instituțiile semnatare ale Protocolului pentru ca „sumele alocate” pentru remunerarea activităților desfășurate de avocați în cadrul asistenței judiciare, prevăzute în Protocol să poată fi efectiv folosite pentru plăți cuvenite avocaților, potrivit prevederilor legale, în condițiile constrângerilor impuse de reglementări legale din domeniul execuției Bugetului de stat.

ParticipanÈ›ii la întâlnire au luat act de disponibilitatea  Ministrului interimar al JustiÈ›iei, doamna Ana Birchall, de a se întâlni cu reprezentanÈ›ii Ministerului  Public – Parchetul de pe lângă ÃŽnalta Curte de CasaÈ›ie È™i JustiÈ›ie È™i ai UNBR în cursul zilei de joi, 30 mai 2019.


Download Comunicat DOCX / PDF