COMUNICAT. Astazi, 05 octombrie 2019, s-a reintrunit Congresul avocatilor 2019 astfel cum a fost decis in luna iunie 2019, prin art. 2 din Hotararea Congresului Avocatilor nr. 07 din 6-7 iunie 2019, cu ORDINEA DE ZI, care a cuprins pct. 2, 4, 6 si 11 de

COMUNICAT. Astazi, 05 octombrie 2019, s-a reintrunit Congresul avocatilor 2019 astfel cum a fost decis in luna iunie 2019, prin art. 2 din Hotararea Congresului Avocatilor nr. 07 din 6-7 iunie 2019.

– CONGRESUL AVOCAÈšILOR –

COMUNICAT

Astăzi, 05 octombrie 2019, s-a reîntrunit Congresul avocaților 2019 astfel cum a fost decis în luna iunie 2019, prin art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaților nr. 07 din 6-7 iunie 2019, cu ORDINEA DE ZI, care a cuprins pct. 2, 4, 6 și 11 de pe ordinea de zi a Congresului avocaților 2019, astfel cum figurează în Anunțul de convocare a Congresului din 23 aprilie 2019:

2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.);
4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2018 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2019;
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A.;
11. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a C.A.A..

În cadrul Congresului s-au analizat următoarele:
– Raportul C.A.A. pentru Congresul avocaÈ›ilor din 6-7.06.2019;
– Auditul asupra C.A.A., care a avut ca obiectiv general verificarea legalității modului în care au fost înregistrate È™i reflectate în contabilitatea C.A.A. elementele de activ È™i pasiv, precum È™i modalitatea de gestionare a patrimoniului C.A.A., de la data preluării mandatului de către actualul Consiliu de administraÈ›ie al C.A.A. până la zi, precum È™i anterior preluării mandatului pentru o perioada de 3 ani.
– Punctul de vedere al C.A.A. cu privire la raportul de audit KPMG;
– Raportul Grupul de lucru al Consiliului UNBR pentru coordonarea activității C.A.A. – conform Hotărârii Congresului avocaÈ›ilor nr. 07/6-7.06.2019 ;
– Punctele de vedere ale barourilor È™i filialelor C.A.A. cu privire la Raportul KPMG; Centralizator.

După dezbateri, Congresul avocaților a hotărât cu majoritate următoarele:

1. aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al C.A.A.;
2. aprobarea execuției bugetare a C.A.A. pentru 2017 și 2018;
3. aprobarea proiectului de buget al C.A.A. pentru 2019;
4. aprobarea Raportului comisie de Cenzori a C.A.A. pentru 2018.

De asemenea, Congresul a decis prin vot componența Comisiei de Cenzori a C.A.A., pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

– domnul avocat Cuc Cornel (Baroul TimiÈ™)
– domnul avocat Mihăloiu Bogdan-Valentin (Baroul Dolj);
– domnul avocat Bancea Valeriu-Petru (Baroul Satu Mare).
– doamna avocat Savu Gabriela-Iuliana (Baroul BucureÈ™ti), membru supleant;
– doamna avocat Popescu-Cruceru Sorina-Anca, (Baroul BucureÈ™ti), membru supleant.
– domnul avocat Rotaru Ioan (Baroul Olt), membru supleant.

Congresul avocaților a decis ca toate propunerile care s-au degajat din dezbateri vor face obiectul Consiliului UNBR din 09 noiembrie 2019.

Congresul avocaților a acordat mandat Consiliului UNBR să aprobe proiectul de buget al Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) pentru 2020, sub rezerva ratificării de către Congresul avocaților din 2020.

Ședința a început la ora 09.00 și s-a încheiat la ora 17.45.


Download DOCX / PDF