HOTARARI adoptate de Congresul Avocatilor, 23 - 25 martie 2017, Bucuresti

HOTARARI adoptate de Congresul Avocatilor, 23 - 25 martie 2017, Bucuresti

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor, 23 - 25 martie 2017, Bucureşti:

  • HOTĂRÂREA NR. 01 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2016 şi Congresul avocaţilor 2017);
  • HOTĂRÂREA NR. 02 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2016;
  • HOTĂRÂREA NR. 03 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2017;
  • HOTĂRÂREA NR. 04 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2016;
  • HOTĂRÂREA NR. 05 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi pe anul 2017;
  • HOTĂRÂREA NR. 07 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi ratificarea Statutului Casei de Asigurări a avocaţilor, prin delegare de către Consiliul U.N.B.R.
  • HOTĂRÂREA NR. 08 privind completarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România
  • HOTĂRÂREA NR. 09 privind propunerile formulate în cadrul Congresului avocaţilor 2017