Legislatie C.A.A

- Legea 72/2016 Legea privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor;
- Statutul CAA
- Regulamentul CAA
- Lege 72 / 2016 - Lege privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor ;
- Hot.UNBR nr. 139 / 27.02.2016 - Statutul CAA ;
- Hot. UNBR nr. 209 / 18.02.2017 – privind completarea Statutului CAA cu Regulamentul de pensii, Regulamentul privind alte drepturi de asigurari sociale, Regulamentul creantelor contributive.