In perioada 16 august - 2 septembrie precum si in data de 8 septembrie 2017 plata cotei pentru Baroul Mures si U.N.B.R. se va face in contul B.C.R. Central Tg- Mures Ro14RNCB0193015967960001.

DECIZIA NR. 57 din 04 august 2017

Consiliul Baroului Mures, luand în discuţie dispoziţiile art.7 alin.(9) şi alin.(10) din REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admiteare în cadrul Institutului Na ţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţiilor I.N.P.P.A" (in vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit exannenul de definitivat în alte profesii juridice, având la baza raportul întocmit de decan în ceea ce priveşte verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2017: Art. 1. Constată indeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr.5L/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calitţlii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşl în Anexa 1a prezentel decizii" Art. 2. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr.5 7/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calitălii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşi in Anexa 1 a prezentei decizii, Art. 3. Constată îndeplinirea condiळiilor de primire in profesia de avocat prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat definitiv, de către candidaşii cuprinşi în Anexa 2 a prezentei decizii" Art " 4. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire in profesia de avocat prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, in vederea dobândirii calitţlii de avocat definitiv, de către candidaţii cuprinşi in Anexa 2 a prezentei decizii. Art" 5. Dispune afişarea prezentei decizii împreună cu Anexele 1 şi 2 la sediul Baroului precum şi pe site-ul Baroului Mures.

Consiliul Baroului Mures prin decan av. Nicolae T Galdea

ANEXA NR. 1

1. ALEXA C.A.C.R RAUL - ALEXANDRU
2. ANTON I. DORU
3. ASTELEAN I.FLORINA - DANIELA
4. BARBU D.DUMITRU - CATALIN
5. BACEU M.CRISTINA
6. BATA D. ANCA - VOICHITA
7. BOTOS D. MARA - CATALINA
8. BURUS I. ADRIANA
9. CAPUSAN I. ADRIAN - RAZVAN
10. COCIS C. ANDREA - LOREDANA
11. CSETRI N. AURA - NICOLETA
12. CSUCS P. PETER
13. CSUKA F. JOZSEF - FERENCZ
14. FARCAS T. DORU CRISTIAN
15. FAUR - MOLDOVAN O. VLAD - VASILE
16. FODOR E. BOGDAN
17. GASPAR A. LEVENTE
18. GHERE V. ANA - ARIADNA
19. GILYEN R. L. ROBERT
20. GYURKA L. TIMEA
21. GURZA L. LASZLO
22. HOBINCU Z. SZILARD KONSTANTINUSZ
23. HUMINIC A. ANCA
24. IACOB M. E. RADU SERGIU
25. IGNAT A. MIRCEA
26. ILEA GHE. SEPTIMIU
27. KANYA K. BOTOND
28. KORODI S. ERIKA - ANNA
29. MADARAS J. EUNIKA - RITA
30. MAGERUSAN GHE. CLAUDIA
31. MARGINEAN O. PETRU CORNEL
32. MARGINEAN V. MINODORA - ADELA
33. MESAROS I. DIANA - IOANA
34, MICU V. IOAN
35. MOLDOVAN M. HORATIU VICENTIU
36. MOLDOVAN S. CRISTINA - EVELIN
37. ROSCA MINDRU D. DORINA - MARIA
38. SOAITA O. DIANA - MARIA
39. ORBAN D. H. JUDIT
40. OROIAN A. ALEXANDRA COSMINA
41. OROIAN I. DAN RAZVAN
42. PALEU N. NICULINA - CORINA
43. PETERFI S. DEN ES
44. PRECUP I. ROXANA - SILVIA
45. PRECUP L. M. IOANA - ALEXANDRA
46. SASS G. ZOLTAN
47. SAVIN F. I. OLIVITJ FLAVIAN
48. SERA I. L. I - EVENTE ZSOLT
49. SFIRIAC A. TEODOR - ALIN
50. SOMOSAN C. MARIN CRISTIAN
51. STAN I. CARMEN IONELA
52. STINGU O. SORIN OVIDIU
53. SZABO C. O. ANDREEA - CEZARA
54. SZELL A. ANDREA
55. TODORAN GHE. M. MIHAELA

ANEXA NR. 2

1. KIRALY A. ARTHUR - ADALBERT
2. MARGINEAN N. MARIA

Examen de primire

Baroul Mures anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.
- sesiunea Septembrie 2017 -


Examenul consta în verificarea cunostinţelor juridice prin susţinerea unui test grila ce cuprinde 100 intrebari din toate materiile examen urmand a fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 puncte.
Examenul se susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi se desfăşoară în mod unitar, la Bucureşti. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R., examinarea tuturor candidaţilor urmand a avea loc la Bucuresti, la data 01 septembrie 2017.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen se vor depune în dublu exemplar (in original si in copie) la sediul Baroului Mures din Tg-Mures, str.Justitiei, nr. 1, camera 35 parter, în intervalul 03 iulie - 31 iulie 2017, de luni pana vineri, intre orele 9-13 şi vor avea anexate in dublu exemplar următoarele acte:
- 2 dosare distincte cu sina, (din carton, nu din plastic);
- certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
- actul de identitate, în copie;
- diploma de licenţă, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
- certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de un medic de familie şi o evaluare psihiatrică eliberata de un medic specialist psihiatru;
- dovada promovarii in conditiile prevazute prin prezentul Regulament a examenului de definitivare in functia indeplinita anterior (pentru dobandirea titlului de avocat definitiv);
- dovada vechimii in munca sau muncile juridice;
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (daca este cazul).

Exclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2017, si numai dacă unităţile de învăţământ absolvite de acestia nu au emis diplomele de licenţă, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă eliberata de unitatea de invatamant, in locul diplomei de licenta prevazuta la art. 15 alin. 2 lit. b din Statutul profesiei de avocat in original sau in forma legalizata. In acest caz, nu se cere ca adeverinta de absolvire sa fie insotita de foaia matricola.
Taxa de examen este de 1 000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017", respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017".
Relaţii suplimentare privind tematica de examen şi bibliografia se pot obţine de la secretariatul baroului sau accesând sectiunea de examene de pe site-ul UNBR.

DECAN
Av. Nicolae T Galdea

Despre Baroul Mures

Baroul Mures este organizat și funcţionează în baza Legii nr.51/1995,  în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România.

Ultimele Anunturi

Evenimente

Baroul Mures

Lansare Website

Mai multe...

Evenimente

Nationale

Conferinţa Independenţa Avocaţilor, Craiova, 6 mai 2017

Mai multe...