TABEL NOMINAL privind persoanele care candidează pentru alegerile din 29.01.2018

TABEL NOMINAL privind persoanele care candidează pentru alegerile din 29.01.2018 Pentru funcția de decan:              - av. Nicolae Traian Galdea Pentru funcția de consilier:              - av. Adam Nicolae              - av. Anderko Thomas Dieter              - av. Axente Pavel          ... continuare

CONVOCATOR

       Se convoaca Adunarea Generala ordinara si Adunarea Generala electiva a avocatilor din Baroul Mures pentru data de 29.01.2018, orele 15  la SALA MICA a PALATULUI CULTURII din Tg-Mures, Piata Victoriei, nr. 1, cu urmatoarea:                              ORDINE DE ZI - ADUNARE GENERALA ORDINARA 1). Rapoartele anuale ale Consiliului Baroului Mures respectiv Filialei Casei de asigurari Mures; 2). Rapoartele anuale ale Comisiei de Cen... continuare

ANUNȚ

Nr. 604/12.12.2017 Avand in vedere dispozitiile cuprinse in art. 6 - DEPUNEREA ŞI VALIDAREA CANDIDATURILOR din REGULAMENTUL PRIVIND ADUNAREA GENERALA ELECTIVA A BAROULUI MURES, va aducem la cunostinta faptul ca: 1). Perioada de depunere a candidaturilor pentru functiile elective - decan, consiliul baroului, Comisia de Cenzori, Comisia de Disciplină, Reprezentantul Baroului în Comisia Centrala de Disciplină, Delegatii Baroului la Congresul Uniunii Naţionale a Barourilor din România este cuprinsa intre 13.12.2017-09.01.2018 inclusiv. 2). Candidatii pentru functiile elective isi vor de... continuare

Despre Baroul Mures

Baroul Mures este organizat și funcţionează în baza Legii nr.51/1995,  în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România.

Ultimele Anunturi

Evenimente

Baroul Mures

Lansare Website

Mai multe...

Evenimente

Nationale

Conferinţa Independenţa Avocaţilor, Craiova, 6 mai 2017

Mai multe...