Alege Taxa de plătit

nr.

tipul taxei

suma

adaugă in coș

1

Contribuția lunară a avocatului definitiv pentru constituirea bugetului baroului, UNBR și a Fondului de solidaritate

115.00 RON

2

Contribuția lunară a avocatului stagiar pentru constituirea bugetului baroului, UNBR și a Fondului de solidaritate

40.00 RON

3

Penalizări taxă BAROU + UNBR = Suma se introduce manual, sunați înainte la telefon 0740-249089

SUMA SE VA INTRODUCE MANUAL

4

Înscriere în Barou a avocaților stagiari primiți în profesie cu examen

1500.00 RON

5

Înscriere în Barou a avocaților definitivi primiți în profesie, cu examen

4800.00 RON

6

Înscriere în Barou a avocaților definitivi primiți în profesie, cu scutire de examen

9700.00 RON

7

Acordarea calității de avocat definitiv fără susținerea examenului de definitivare, în cazurile prevăzute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicată

4800.00 RON

8

Înscrierea în Tabloul avocaților incompatibili a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau scutire de examen și care nu au exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei

3200.00 RON

9

Reînscrierea în Tabloul avocaților a avocatului exclus pentru neplata contribuțiilor profesionale

4000.00 RON

10

Reînscrierea în Tabloul avocaților a avocatului incompatibil

2000.00 RON

11

Înscrierea în Tabloul avocaților a avocatului incompatibil în cazul prevăzut la pct. 8

2000.00 RON

12

Transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxa ce va fi percepută de baroul la care avocatul se transferă

2400.00 RON

13

Înființarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou de lucru

2400.00 RON

14

Înscrierea în Tabloul special a avocatului străin

4800.00 RON

15

Taxa anuală pentru menținerea și evidență pe tablou a avocaților suspendați și incompatibili

500.00 RON

16

Activități de secretariat și jurisdicție profesională

500.00 RON

17

Taxă schimbare sediu profesional

200.00 RON

18

Trecerea dintr-o formă de exercitarea profesiei de avocat în altă formă de exercitarea profesiei

500.00 RON

19

Înființarea Societății civile profesionale, a Societății profesionale cu răspundere limitată, gruparea cabinetelor profesionale, cabinete asociate

1000.00 RON

20

Cooptare de noi membri, indiferent de baroul din care provin, în orice formă de execitarea profesiei, conform L.51/1995 pentru fiecare membru

500.00 RON

21

Eliberarea certificatului de transfer

200.00 RON

22

Avizarea convenției de conlucrare profesională

100.00 RON

23

Cheltuieli specifice activității de secretariat și procesare a cererilor având că obiect jurisdicția profesională

100.00 RON