Scurt Istoric

Axente Pavel

Din actele aflate în arhiva Baroului Mureş, rezultă că avocatura în judeţul nostru a existat încă din anul 1864 când a funcţionat în baza legii 1709 din 4 XII. 1864.

Regimul organizării profesiei de avocat a suferit pe parcursul anilor mai multe modificări în 1924, 1948, 1954, iar apoi 1990 când odată cu transformările aduse de Revoluţia din decembrie 1989 s-au făcut primii paşi spre liberarizarea activităţii avocaţiale, aplicându-se principiul autonomiei organizării şi exercitării profesiei de avocat.

Dacă până în 1989 a existat la nivel de judeţ, Colegiul de avocaţi Mureş, cu cele două birouri de asistenţă juridică, respectiv Târgu Mureş şi Sighişoara acestea, odată cu Decretul Lege 90/28.II.1990 s-au desfiinţat, şi noul act normativ a recunoscut implicit personalitatea juridică a barourilor care au înlocuit vechiile colegii de avocaţi.

Odată cu apariţia L.51/1995 ce a constituit un prim pas în reforma organizării la nivel teritorial, au apărut primele cabinete, astfel că toţi avocaţii existenţi la acea dată şi cei veniţi ulterior s-au organizat în noile forme de exercitare a profesiei de avocat.

În permanent conducerea Baroului se preocupă de formarea profesională iniţiind conferinţe de stagiu, conferinţe lunare cu toţi avocaţii unde se discută cele mai controversate speţe şi soluţii care se propun.

De asemenea tinerii avocaţi sunt îndrumaţi spre cursurile INPPA-ului.