Convocator pentru Adunarea Generala ordinara a avocatilor din Baroul Mures