ctele constitutive și registrele speciale puse la dispoziție prin grija UNIUNII DE RAMURĂ NAȚIONALĂ A COOPERATIVELOR DIN SECTORUL VEGETAL – U.N.C.S.V.

Actele constitutive și registrele speciale puse la dispoziție prin grija UNIUNII DE RAMURĂ NAȚIONALĂ A
COOPERATIVELOR DIN SECTORUL VEGETAL U.N.C.S.V., în speranța  creșterii
numărului cooperativelor agricole funcționale, simplificării și ușurării actualizării cu celeritate a
actelor constitutive, conform prevederilor legale.