UNBR - proiectul LawyerEX - apel la barouri si formele de exercitare a profesiei

                      U.N.B.R. 05 septembrie 2019

                                          APEL CĂTRE BAROURI ȘI FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT

                                                                    Anunț de selecție pentru proiectul european LawyerEx

                     U.N.B.R. inițiază procesul de selectare a 6 instituții-gazdă (barouri și forme de exercitare a profesiei de avocat din România) pentru avocații europeni selectați în proiect dintr-un alt stat UE.

                    Informații despre proiect Uniunea Națională a Barourilor din România participă în calitate de partener la Proiectul LawyerEX al cărui scop este schimbul de avocați între țările Uniunii Europene (UE) care urmărește să permită o mai mare mobilitate a avocaților în cadrul Uniunii Europene și să contribuie la dezvoltarea unei culturi judiciare europene.

                   Proiectul este condus de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu asociațiile naționale de barouri din Cipru, Cehia, Italia, România, Slovacia și Spania, cu consultanții juridici din Polonia și barourile locale din Atena, Barcelona și Paris.

                   Coordonatorul proiectului din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România este doamna av. Cristina Gheorghe, membru al Comisiei Permanente a UNBR.

                   În cadrul proiectului, avocații din 9 state membre ale UE (cu până la 7 ani vechime în profesie) vor avea posibilitatea de a fi instruiți în străinătate în instituțiile gazdă din sectorul juridic.

                  Durata fiecărei etape de schimb de experiență va fi de 10 zile lucrătoare (2 săptămâni) iar instituțiile-gazdă din țările partenere vor fi fie societăți de avocatură cu activitate transfrontalieră pe teritoriul Europei, fie barourile locale ori asociațiile naționale de barouri.

                 Uniunea Națională a Barourilor din România adresează barourilor și formelor de exercitare a profesiei rugămintea de a se implica în derularea acestui proiect prin înscrierea, până pe 13 septembrie 2019, pe lista instituțiilor care pot primi în gazdă avocați din țările partenere în acest proiect.

                 Disponibilitatea de a primi avocați străini în schimbul de experiență trebuie să conțină precizări privind manifestarea intenției de a asigura condițiile pentru desfășurarea acestui schimb de experiență, indicarea domeniilor de practică ale formei de exercitare a profesiei, confirmarea asigurării unei îndrumări în limba engleză, adresa de e-mail, telefon și persoana de contact.

               Constituie un avantaj desfășurarea unor activități transfrontaliere în Europa. Propunerile pot fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: unbr@unbr.ro, cu menționarea în titlul mesajului a titlului proiectului precum și a perioadei de schimb pentru care se exprima disponibilitatea.

                Termenul limita de primire a propunerilor este 13 septembrie 2019.

               Schimburile nu au niciun cost pentru instituțiile beneficiare, iar cheltuieli de deplasare, de ședere și de cazare ale avocaților participanți sunt acoperite de Comisia Europeană si parțial de avocații selectați să participe în proiect.  

       Pentru mai multe detalii persoana de contact din cadrul UNBR este dna Veronica Morecut, veronica.morecut@unbr.ro, tel: 021/3134875, 021/3160739, fax: 021/3134880.

 

   PRECIZARI PRIVIND PROIECTUL LAWYER EX

 

 

 

     Proiectul LawyerEx este un proiect finanțat de Comisia Europeană, în care Uniunea Națională a Barourilor din România este partener alături de asociații naționale de barouri și barouri locale din Franța, Spania, Italia, Cipru, Polonia, Cehia, Slovacia, Grecia.

      Proiectul își propune realizarea de „schimburi de experiență” între avocații tineri din aceste țări. Din această perspectivă, mecanismul proiectului funcționează în felul următor: un număr anume de avocați pleacă în schimb de experiență într-una din țările partenere iar țările partenere se obligă să primească în schimb de experiență un număr de  avocați străini. Fiecare țară a indicat la începutul proiectului numărul de avocați care pleacă în schimbul de experiență și numărul avocaților care pot fi primiți în schimbul de experiență.

       Uniunea Națională a Barourilor din România și-a luat angajamentul că trimite 10 tineri avocați români în schimb de experiență și că asigură primirea a 6 avocați străini în schimb de experiență.

       A.     Pentru avocații români care vor pleca în schimbul de experiență vor fi afișate anunțurile atunci când le vom primi de la Liderul de proiect (Fundația European Lawyer Foundation înființată de CCBE special pentru gestionarea proiectelor cu finanțare europeană). De principiu condițiile de bază vor fi vechimea de maxim 7 ani și  fi cunoașterea limbii engleze și /sau a limbii străine vorbită în țara în care se solicită a fi efectuat schimbul de experiență)

       B.      Pentru avocații străini care vor veni în schimb de experiență este necesar ca UNBR să transmită către Liderul de proiect (Fundația ELF) o listă cu 6 instituții – gazdă dispuse să primească în gazdă un avocat străin timp de 10 zile lucrătoare. Este de dorit ca aceste instituții să fie forme de exercitare ale profesiei. Nu sunt condiții speciale pe care formele de exercitare ale profesiei să le îndeplinească, câtă vreme avocatului străin i se asigură o îndrumare și o prezentare a modului în care profesia de avocat este practicată în România. Schimbul de experiență presupune ca avocatul străin să fie prezent în forma de exercitare a profesiei la activități profesionale desfășurate de avocat, fără însă ca acest lucru să aducă vreun prejudiciu comunicărilor cu clienții. Prezența avocatului străin în forma de exercitare a profesiei poate fi considerată ca fiind similară cu o perioadă de practică efectuată de studenți, masteranzi, în general persoane aflate la începutul carierei. După finalizarea celor 10 zile lucrătoare, instituția – gazdă va trimite către ELF un raport (pe un formular tipizat pe care îl vom pune la dispoziție) cu privire la activitatea desfășurată de avocatul străin.

          La acest moment, prioritara este comunicarea disponibilității instituțiilor gazdă privind preluarea avocaților străini.  Acesta este motivul pentru care UNBR a lansat apelul către barouri și formele de exercitare a profesiei, pentru a sprijini acest proiect prin preluarea unui avocat străin în acest schimb de experiență.

          În cazul în care sunt necesare lămuriri suplimentare, vă stau cu drag la dispoziție.

 

                                                                                                            Cu stimă,

 

                                                                                                                Veronica Morecuț

                                                                                                    Uniunea Națională a Barourilor din România

 

Informatii la D-na  Veronica Morecut - Sef Serviciu Relatii Internationale UNBR                        <veronica.morecut@unbr.ro>

 

U.N.B.R.

05 septembrie 2019

 

APEL CĂTRE BAROURI ȘI FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT

Anunț de selecție pentru proiectul european LawyerEx

 

U.N.B.R. inițiază procesul de selectare a 6 instituții-gazdă (barouri și forme de exercitare a profesiei de avocat din România)  pentru avocații europeni selectați în proiect dintr-un alt stat UE. 

 

Informații despre proiect

 

Uniunea Națională a Barourilor din România participă în calitate de partener la Proiectul LawyerEX al cărui scop este schimbul de avocați între țările Uniunii Europene (UE) care urmărește să permită o mai mare mobilitate a avocaților în cadrul Uniunii Europene și să contribuie la dezvoltarea unei culturi judiciare europene.

 

Proiectul este condus de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu asociațiile naționale de barouri din Cipru, Cehia, Italia, România, Slovacia și Spania, cu consultanții juridici din Polonia și barourile locale din Atena, Barcelona și Paris.

 

Coordonatorul proiectului din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România este doamna av. Cristina Gheorghe, membru al Comisiei Permanente a UNBR.

 

În cadrul proiectului, avocații din 9 state membre ale UE (cu până la 7 ani vechime în profesie) vor avea posibilitatea de a fi instruiți în străinătate în instituțiile gazdă din sectorul juridic.

Durata fiecărei etape de schimb de experiență va fi de 10 zile lucrătoare (2 săptămâni) iar instituțiile-gazdă din țările partenere vor fi fie societăți de avocatură cu activitate transfrontalieră pe teritoriul Europei, fie barourile locale ori asociațiile naționale de barouri.

 

Uniunea Națională a Barourilor din România adresează barourilor și formelor de exercitare a profesiei rugămintea de a se implica în derularea acestui proiect prin înscrierea, până pe 13 septembrie 2019, pe lista instituțiilor care pot primi în gazdă avocați din țările partenere în acest proiect.

 

Disponibilitatea de a primi  avocați străini în schimbul de experiență  trebuie să conțină  precizări privind manifestarea intenției de  a asigura condițiile pentru desfășurarea acestui schimb de experiență, indicarea domeniilor de practică  ale formei de exercitare a profesiei, confirmarea asigurării unei îndrumări în limba engleză,  adresa de e-mail, telefon și persoana de contact. Constituie un avantaj  desfășurarea unor activități transfrontaliere în Europa.

 

Propunerile pot fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: unbr@unbr.ro, cu menționarea în titlul mesajului  a titlului proiectului  precum și a perioadei de schimb pentru care se exprima disponibilitatea.

 

Termenul limita de primire a propunerilor este 13 septembrie 2019.

 

 

Redăm mai jos calendarul estimativ al activităților :

 

 

2019

2020

 

SEP

OCT

NOV

DEC

IAN

FEB

MAR

APR

MAI

IUN

Procedură de selecție pentru runda 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runda 1  de schimburi de experiență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedură de selecție pentru runda 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runda 2  de schimburi de experiență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedură de selecție pentru runda 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

2020

2021

 

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

IAN

FEB

MAR

APR

Runda 3  de schimburi de experiență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedură de selecție pentru runda 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runda 4 de schimburi de experiență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimburile nu au niciun cost pentru instituțiile beneficiare, iar cheltuieli de deplasare, de ședere și de cazare ale avocaților participanți sunt acoperite de Comisia Europeană si parțial de avocații selectați să participe în proiect.

 

Pentru mai multe detalii persoana de contact din cadrul UNBR este dna Veronica Morecut, veronica.morecut@unbr.ro, tel: 021/3134875, 021/3160739, fax: 021/3134880.