UNBR - cu privire la cursurile pentru obltinerea calitatii de administrator in procedura insolventei persoanei fizice

                                                                                         Catre                                                                                                                                                                                                       TOATE BAROURILE,

 

          IN ATENTIA DOAMNEI / DOMNULUI DECAN

           In sedinta Comisiei Permanente din 11-12 mai a.c. au fost analizate comunicarile barourilor precum si cele ale avocatilor privind inscrierea la cursurile de pregatire profesionala in vederea organizarii examenului pentru inscrierea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice. Comunicările barourilor au avut în vedere actualizari, completari, modificari ale listelor initiale publicate si comunicate de UNBR.

           Avand in vedere numarul solicitarilor privind prelungirea perioadei de inscriere, Comisia Permanenta a UNBR a hotarat sa extinda perioada de inscriere pana la 15 iunie a.c.

           Cursurile vor incepe dupa aceasta data și vor fi putea fi accesate numai de avocatii care vor figura în listele finale ce vor fi publicate după finalizarea inscrierilor.

            Comisia Permanenta a stabilit ca regulile/criteriile in raport de care vor fi soluționate și definitivate solicitarile privind includerea in listele de inscriere la cursuri sunt cele prevazute la art. 12 din Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice. Dupa expirarea termenului de inscriere (15 iunie a.c.) lista de inscriere va fi definitivata prin hotarare a Comisiei Permanente.

             In listele de inscriere la cursuri pot fi inclusi avocatii definitivi, aflati in exercitarea profesiei dar cu o vechime mai mica de 5 ani, insa calitatea de administrator al procedurii (după promovarea examenului) le va fi recunoscut numai dupa implinirea vechimii de 5 ani.

            Cursurile sunt cele prezentate in Anexa 1 la Hotarârea Consiliului U.N.B.R. nr. 03/5.09.2015 si se vor desfasura pe parcursul a 2 ore, respectiv 10 cursuri a câte 2 ore fiecare. Cursurile se vor desfasura in sistem online. Accesul se va face individual, de fiecare avocat, pe baza de nume de utilizator și parola, după plata taxei de înscriere la cursuri.

              In sedinta Consiliului UNBR din 16-17 februarie 2018 s-a hotarat ca un (1) curs să coste 50 lei iar taxa de scolarizare pentru tot modulul (10 cursuri) să fie de 500 de lei.

             Plata taxei de 500 lei se va efectua pana cel mai tarziu la 15 iunie a.c., in contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (CIF 16137943) RO56RNCB0082044172480001, deschis la BCR UNIREA. Pe ordinul de plata/chitanta cu care se va plăti taxa vor fi completate, obligatoriu: numele și prenumele avocatului care va urma cursurile, baroul si mentiunea taxa scolarizare cursuri insolventa.

            Dovada platii taxei, impreuna cu datele de contact (nume, prenume, barou, telefon, email) vor fi comunicate pe adresa de email insolventa@inppa.ro. (comunicarile efectuate pe adresa office@inppa.ro nu trebuie retransmise). Prezenta comunicare se transmite tuturor barourilor cu rugamintea de a fi adusă la cunostinta avocatilor și se publica pe paginile de internet ale UNBR și INPPA. COMISIA PERMANENTA A UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA