Proiectul „FII AVOCAT ÎN ȘCOALA TA!” Educația juridică în școli, aprobat de Comisia Permanentă a UNBR

 

În vederea implementării în plan național a Proiectului „Fii avocat în școala ta!” aprobat de Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din data de 05.02.2022, vă solicităm sprijinul în desfășurarea următorului plan de acțiuni:

 

  1. Publicarea prin toate mijloacele (pe site / la sediul baroului / rețele de socializare / whatsapp etc. ) în intervalul 07.02.2022 - 09.02.2022, a anunțului de recrutare / înscriere a colegilor avocați în cadrul echipelor de proiect; înscrierea se va face în perioada 09.02.2022 – 20.02.2022;

 Notă: pot fi înscriși și avocații care fac parte din alte barouri.      

  1. Desemnarea coordonatorului de proiect se va face prin Decizia Decanului, până la data de 14.02.2022;

 

  1. Selecția avocaților ce vor compune echipa de proiect se va face de către Consiliul Baroului cu participarea coordonatorului de proiect, până la data de 28.02.2022;

 

  1. Se recomandă discutarea încheierii unor protocoale de colaborare cu inspectoratele județene și / sau unitățile de învățământ până la data de 01.03.2022. Draftul acestora va fi comunicat prin e-mail de către Departamentul de educație juridică în școli, prin intermediul secretariatului UNBR.

 

Atașăm prezentului e-mail Fișa atribuțiilor Coordonatorului de proiect de la nivelul fiecărui Barou, precum și criteriile minimale de selecție a avocaților înscriși.

Conținutul anunțului de înscriere va fi următorul:

FII AVOCAT ÎN ȘCOALA TA!

Uniunea Națională a Barourilor din România invită colegii avocați să se înscrie în Proiectul „Fii avocat în școala ta!” în perioada 09.02.2022 – 20.02.2022.

Înscrierea se va face prin e-mail, la adresa: baroul_mures_av@yahoo.com

Se pot înscrie avocații care îndeplinesc următoarele condiții minimale:

  • Să fie avocat definitiv;
  • Să se bucure de o bună reputație socio-profesională;
  • Să nu aibă aplicate sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani;
  • Să nu înregistreze restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale.

Selecția echipei inițiale de proiect se va realiza de către Consiliul Baroului Mureș până la data de 28.02.2022.

Proiectul se fundamentează pe participarea voluntară și neremunerată a avocaților selectați. Prima etapă se va derula în perioada 15.03 – 15.06.2022 și constă în susținerea de către avocați a unor tematici sub forma a 5 module de câte o oră desfășurate în cadrul programei de dirigenție (sau a altor materii, în funcție de protocol), pentru întreaga perioadă.

Precizăm faptul că programul va fi variabil, în funcție de orarul școlar, raportat la clasele / unitățile școlare partenere – program de dimineață sau de după-amiază, iar tematicile vor fi abordate unitar, având la bază materialele puse la dispoziție de UNBR.”

 

Cu aleasă considerație,

 

Av. dr. Traian Briciu

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România