Procesele verbale CAA referitoare la Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Electiva

Procesul verbal nr. 188 din 05.03.2021 al CAA Filiala Mureș ref. la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Procesul verbal nr. 189 din 05.03.2021 al CAA Filiala Mureș ref. la alegeri Consiliu de Administrație și Comisia de cenzori (atasate)