PROCES-VERBAL, ANEXA 1, ANEXA 2 ȘI DECIZIA NR 63/30.08.2022 PRIVIND VERIFICAREA ȘI VALIDAREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022