Nota referitoare la minuta CSM din data de 03.11.2020 privind interpretarea art. 91 alin. 4 din Codul de procedură penală

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL MUREȘ

Tg-Mureș, str. Marton Aron, nr. 8, ap. 1, jud. Mureș, tel/fax 0265 261669

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

_____________________________________________________________________________________

Nr. 1007/09.11.2020

Către

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRURII

 

Subscrisul Baroul Mureș,

luând act de conținutul minutei din data de 03.11.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii cu raportare la dispozitiile art. 91 alin. 4 Cod procedură penală (“Delegația apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales”),

văzând dispozițiile art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală - (“Delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează, potrivit art. 91 alin. (4) din Codul de procedură penală , la prezentarea apărătorului ales. În acest caz, procurorul prin ordonanţă sau, după caz, instanţa prin încheiere, va dispune plata onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru prestaţiile efectuate până la data încetării însărcinării, ţinându-se cont de timpul necesar studierii dosarului , complexitatea cauzei, durata şi numărul actelor de urmărire penală la care apărătorul a luat parte sau numărul de termene la care a fost prezent în faţa instanţei. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit dacă prestaţia avocaţială din oficiu ar fi fost finalizată”) respectiv art. 19 din Regulamentul pentru Organizarea SAJ al Baroului Mureș (“asistența judiciară prin avocat delegat încetează de drept în situația în care partea este asistată de avocat ales”),

în lipsa unei consultări prealabile a corpului de avocați cu privire la situația analizată în cadrul ședinței din data de 03.11.2020,

ținând seama de rolul avocatului de partener indispensabil al justiției asfel cum este prevăzut în art. 38 alin. 1 din Legea nr. 51/1995,

prin prezenta:

 

NOTĂ

 

Vă adresăm îndemnul de a reveni asupra punctului d-voastră de vedere exprimat în minuta din data de 03.11.2020 astfel încât sintagma “încetează de drept” cuprinsă în art. 91 alin. 4 din Codul de procedură penală să fie aplicată efectiv de către instanțele de judecată în sensul prevăzut de lege, eliminând posibilitatea menținerii avocatului din oficiu pe toată perioada judecării litigiului, ca rezervă, pentru situațiile în care avocatul ales nu se mai prezintă în cauză, inclusiv amendarea acestuia pentru neprezentare.

 

 

Baroul Mureș

decan av. Nicolae T. Galdea