Notă referitoare la procedura de înscriere în Registrul de Asistență Judiciară

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL MUREȘ

TG-MUREȘ, str. Márton Aron, nr. 8/1, jud. Mureș, tel/fax 0265 261669

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 416/03.06.2021

 

Consiliul Baroului Mureș întrunit în ședința din data de 24.05.2021,

în vederea optimizării repartizării delegațiilor din oficiu în cadrul compartimentului de asistență judiciară, emite următoarea:

 

NOTĂ

 

În faza de urmărire penală, conform delegației de asistență judiciară obligatorie, asistența judiciară se asigură de către avocatul desemnat în fața organului de cercetare penală atât la poliție cât și la parchet.

În situația în care, în cererea de înscriere în Registrul de Asistență Judiciară avocații au bifat o unitate de poliție dar nu și parchetul care exercită controlul asupra activității acesteia, vor fi înscriși din oficiu la ambele organe de urmărire penală, în speță poliție și parchet.

Avocații care în cererea de înscriere în Registrul de Asistență Judiciară au bifat un parchet dar nu și organul de poliție subordonat acestuia, vor fi înscriși din oficiu la ambele organe de urmărire penală.

Avocații care în cererea de înscriere în Registrul de Asistență Judiciară au bifat I.P.J. Mureș dar nu și Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, vor fi înscriși din oficiu și la acestea, excepție făcând avocații stagiari care vor fi înscriși doar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

Avocații care în cererea de înscriere în Registrul de Asistență Judiciară au bifat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș dar nu și I.P.J. Mureș, vor fi înscriși din oficiu și la acesta din urmă.

Dacă există avocați care nu doresc să asigure asistență judiciară în faza de urmărire penală (atât la poliție cât și la parchet), sunt rugați să depună o cerere în acest sens la Baroul Mureș (email – baroul_mures_av@yahoo.com), până cel târziu la 01.07.2021.

          Consiliul Baroului Mureș

Prin decan av. Nicolae T. Galdea