Hotarari Congres si Consiliu UNBR din 13-15 iunie 2024

 

● Hotărârea Congresul Avocaților nr. 08/14-15 iunie 2024 privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/completarea unor acte normative

 

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 80 din 13 iunie 2024 prin care se aprobă rapoartele de evaluare și testare pentru Platforma IFEP și recomandările propuse în cele 2 rapoarte

 

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 79 din 13 iunie 2024 prin care se aprobă Regulamentul de acordare a premiului „MEDIA” al Uniunii Naționale a Barourilor din România, prevăzut în anexă

 

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 78 din 13 iunie 2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 264/16 iunie 2022 prin care se stabilesc limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 și 338 din Statutul profesiei de avocat

 

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 73 din 13 iunie 2024 privind modificarea Statutului profesiei de avocat, validată de Congresul avocaților prin Hotărârea nr. 04/14-15 iunie 2024