HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 28.02.2022 PRIVIND VALIDAREA ALEGERII ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI MUREȘ

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 28.02.2022

 

                            ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ A BAROULUI MUREȘ

 

 

         Legal convocată și constituită în conformitate cu dispozițiile art. 55 al. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,

         Reținând incidența prevederilor art. 52 al. 2 lit. b din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, precum și conținutul Procesului verbal al Comisiei de numărare a voturilor și de validare a numarării voturilor Adunării Generale Elective întocmit la data de 28.02.2022, aceasta

 

               HOTĂRÂȘTE:

 

         Art. I. Se validează rezultatele alegerii organelor de conducere din Adunarea Generală Electivă a Baroului Mureș din data de 28.02.2022, astfel:

 

         1) Domnul avocat GOREA VIOREL a fost ales pentru funcția de Decan al Baroului Mureș;

 

         2) Domnii/doamnele avocați: GALDEA TRAIAN NICOLAE, ADAM NICOLAE AUREL, TRIFAN SERGIU, AXENTE PAVEL, RUS MARIANA EMILIA, POP TRAIAN SORIN, BUJAKI INGE, HENTER IOSIF, CMECI IOANA SIMONA și DOGARU ANTONIA DIANA, au fost aleși pentru funcția de consilieri în Consiliul Baroului Mureș.

 

         3) Domnii/doamnele avocați: NĂSĂLEAN STANCA AURORA, NIREȘTEAN LAURA, MARIAN CARMEN DIANA, ANDERKO THOMAS DANIEL DIETER, și SABĂU SORIN au fost aleși pentru componența Comisiei de disciplină.

 

         4) Domnii/doamnele avocați: MATHE ATTILA,  LUDUȘAN FLORIN și  LUTA RÂȘTEI GEORGETA LAURA au fost aleși pentru componenta Comisiei de Cenzori.

 

         Art. II  Prezenta Hotărâre se va afișa la sediul și pe site-ul Baroului Mureș și se va comunica Uniunii Naționale Barourilor din România, fiind întocmită în 5 exemplare.

 

 

         Membrii Prezidiului

Președinte: av. Galdea Nicolae Traian

 Membrii:   av. Cătană Doru Stelian

                 av. Toderic Monica

                 av. Cătinean Daniel Florin

                 av. Gîrbuleț Lazăr Dănilă          

Secretar:   av. Todoran Monica