Hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România -Filiala Mureș și a membrilor Comisiei de cenzori al CAA România - Filiala Mureş, precum și pentru exprimarea votului cu privire la punctele

CASA  DE  ASIGURĂRI  A  AVOCAŢILOR  DIN ROMÂNIA

FILIALA  MUREŞ

540058 TÎRGU MUREŞ

STR. MÁRTON ÁRON NR.8

TELEFON / FAX : 0265-264787

e-mail : caamures@gmail.com

Nr. înreg. :  264 /02.02.2021.

 

 

Având în vedere :

  • faptul că, pe data de 06 martie 2021 va expira mandatul  Consiliului de Administraţie  al  Casei de Asigurări a Avocaților din România -  Filiala Mureş și mandatul Comisiei de cenzori al CAA România - Filiala Mureş;
  • că pe fondul restricțiilor impuse de actuala situație pandemică COVID -19 este imposibilă organizarea Adunării generale elective și Adunarea generală ordinară prin prezență fizică;

în ședința Consiliului de Administraţie al CAA România - Filiala Mureş din data de 02 februarie 2021 s-a adoptat prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

 Art.1.           În vederea alegerii membrilor Consiliului de Administraţie  al  Casei de Asigurări a Avocaților din România -Filiala Mureş și al membrilor Comisiei de cenzori al CAA România - Filiala Mureş, precum și pentru exprimarea votului cu privire la punctele de pe ordinea de zi care trebuie supuse votului Adunării generale ordinare,  votul se va putea exprima DOAR PRIN CORESPONDENȚĂ.

 

Art.2.            Candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului de Administraţie  al  Casei de Asigurări a Avocaților din România -Filiala Mureş ori membru al Comisiei de cenzori al CAA România - Filiala Mureş, se vor depune la sediul CAA România - Filiala Mureş menţionat în antet, până la data de 17.02.2021. orele 14:00.

 

Art.3.            Voturile cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administraţie  al  Casei de Asigurări a Avocaților din România -Filiala Mureş și al membrilor Comisiei de cenzori al CAA România - Filiala Mureş, precum și cu privire la punctele de pe ordinea de zi care trebuie supuse votului Adunării generale ordinare se vor număra de Comisiile desemnate în acest scop de Consiliul Baroului Mureș, iar rezultatul votării urmează a fi validat de Consiliul Baroului Mureș.

 

                                   

  CAA România - Filiala Mureş

Președintele Consiliului de administrație

        avocat Szász László Zsolt