DEPUNEREA CERERILOR PENTRU ÎNSCRIERE LA EXAMEN SE DEPUN ÎN FORMAT ELECTRONIC LA ADRESA - https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx

cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx