Decizia nr. 71 din 28.08.2020 privind validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL MUREȘ

TG-MUREȘ, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mures, tel/fax 0265 261669

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro
DECIZIA NR. 71

din 28 august 2020

 

Consiliul Baroului Mureș, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 3 din Decizia Comisiei Permanente nr. 135 din 12 iunie 2020 privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat sesiunea septembrie 2020:

 

Art. 1. Constată îndeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat stagiar, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 3. Constată îndeplinirea condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat definitiv, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 4. Validează rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi Statutul profesiei de avocat, în vederea dobândirii calităţii de avocat definitiv, de către candidaţii cuprinşi în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 5. Dispune afişarea prezentei decizii la sediul baroului precum şi pe site-ul Baroului Mures.

 

Consiliul Baroului Mures

Prin decan av. Nicolae T. Galdea


ANEXA nr. 1

 

T A B E L  

Privind candidații înscriși pentru examenul de admitere

sesiunea septembrie 2020 – stagiari

 1. ALEXA RAUL ALEXANDRU

2. COD A1681

3. ANTAL SZABOLCS

4. COD A2716

5. COD A2898

6. BRASOVEAN TITUS MIHAI

7. BUSUIOC MIHAELA VERONICA

8. CHIVU DIANA PAULA

9. COD A1226

10. COD A1981

11. COD A1881

12. COD A2717

13. COD A3303

14. COD A1306

15. GOREA DIANA GABRIELA

16. COD A2997

17. GYURKA TIMEA

18. COD 2901

19. COD A1032

20. COD A1729

21. COD A1069

22. COD A1194

23. COD A1295

24. MAIER IANINA ADRIANA

25. MARC ALEXANDRA TEODORA

26. MARGINEAN MARIUS

27. COD A2574

28. COD A 3349

29. COD A1594

30. COD A1054

31. COD A2708

32. COD A2962

33. COD A2441

34. COD A1202

35. COD A1894

36. OLTEAN MONICA VETURIA

37. PĂUN IOANA

38. POP MARIUS ALEXANDRU

39. COD A2874

40. COD A3263

41. COD A2341

42. COD A2231

43. ROMAN ROXANA MARIA

44. RUS ALEXANDRU

45. SASS ZOLTAN

46. COD A2804

47. COD A2142

48. COD A2655

49. COD A1913

50. COD A2950

51. COD A2021

52. COD A2108

53. COD A2104

54. COD A2208

55. VALUȚĂ NICOLAE

56. COD A2784

57. COD A3343

 

 

 

*Persoanele care au inregistrat cerererile, au optat pentru anonimizare conform prevederilor cuprinse in Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Consiliul Baroului Mures

Prin decan. Av. Nicolae T. Galdea


 

 

ANEXA nr. 2

 

 

 

 

 

 

                                       T A B E L

         Privind candidații inscrisi pentru examenul de admitere sesiunea septembrie 2020

-         definitivi  -

 1. COD B225

2. COD B241

3. COD B111

4. COD B163

 

*Persoanele care au inregistrat cererea, au optat pentru anonimizare conform prevederilor cuprinse in Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Decan,

Av. Nicolae T. Galdea