DECIZIA Nr. 40/30.03.2020

UNIUNEA  NAȚIONALĂ  A  BAROURILOR  DIN ROMÂNIA
BAROUL MUREȘ
Tg-Mureș, str. Márton Aron, nr. 8, ap. 1, jud. Mureș, tel/fax 0265 261669
E-mail baroul_mures_av@yahoo.com
http://www.baroul-mures.ro
DECIZIA
Nr. 40/30.03.2020
Consiliul Baroului Mureș întrunit în ședința din data de 30.03.2020,
având în vedere dispozițiile Deciziei Consiliului Baroului cu nr. 28/13.03.2020, Decretului prezidențial cu nr. 195/16.03.2020 respectiv Ordonanței militare cu nr. 3/24.03.2020,
pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire cu Corona virus SARS-CoV-2,
în conformitate cu dispozițiile art. 53 al. 2 lit. a din Legea nr. 51/1995 respectiv art. 73 din Statutul profesiei de avocat, cu majoritate de voturi:

DECIDE:
Art. 1 Menținerea măsurii de suspendare a activității de primire în audiență a cetățenilor, activității de relații cu publicul precum și cu membrii Baroului Mureș în perioada 30.03.2020-30.04.2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.
Persoanele care au urgențe şi care doresc să sesizeze anumite probleme în această perioadă, sunt invitate să utilizeze adresa de e-mail baroul_mures_av@yahoo.com sau numerele de telefon/fax: 0365 424576 - Serviciul de Asistență Judiciară sau mobil – 0744989130, decanul Baroului Mureș.
Art. 2 Menținerea măsurii de suspendare a calculării penalităților aferente cotelor obligatorii către barou pe perioada 01.04.2020-30.06.2020 inclusiv.
Art. 3 Sistarea procedurilor de suspendare din exercitarea profesiei de avocat pentru neplata la scadență a contribuției către barou, pe perioada 01.04.2020-30.06.2020.
Art. 4 Serviciul de Asistență Judiciară își va desfășura activitatea după programul de lucru normal, cu reducerea la limită a contactelor fizice cu membrii Baroului Mureș respectiv colaboratorii acestuia.
Art. 5 Prezenta decizie se afișează pe site-ul Baroului Mureș și se comunică membrilor Baroului Mureș respectiv președintelui UNBR, prin adresă de comunicare.

Consiliul Baroului Mureș
Prin Decan av. Nicolae T. Galdea