Decizia nr. 64 din 29.06.2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL MUREŞ

Tg-Mureş, str. Marton Aron, nr. 8, ap. 1, jud. Mureş, tel/fax 0265 261669

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

D E C I Z I A
Nr. 64 din 29.06.2020

 

Consiliul Baroului Mureş întrunit în sedinţa din data de 29.06.2020,

în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în art. 18 din Legea nr. 51/1995, art. 295 din Statutul profesiei de avocat respectiv decizia Consiliului Baroului Mureş din data de 05.04.2006,

în unanimitate: 

DECIDE:

 Art. 1 Venitul mediu anual pe anul precedent pentru avocatul îndrumător este de cel puţin 2 500 lei lunar pentru un avocat stagiar respectiv 5 000 lei lunar pentru 2 avocaţi stagiari.

Art. 2 Prezenta decizie se afişează pe site-ul baroului şi se comunică preşedintelui UNBR, prin adresă de comunicare.

 

Consiliul Baroului Mures

 

Av. Adam Nicolae                             av. Axente Pavel                                  av. Bujaki Inge

 

 

Av. Henter Iosif Arpad               av. Ilea Petru Constantin                      av. Pop Traian Sorin

                                                                                                                                               

 

Av. Rus Mariana Emilia                           av. Torok Eniko                             av. Trifan Sergiu

 

 

decan av. Nicolae T. Galdea                                                       prodecan av. Gorea Viorel

 

Red. 2 ex 01.07.2020