COMUNICAT

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL MUREȘ

TG-MUREȘ, str. Márton Aron, nr. 8/1, jud. Mureș, tel/fax 0265 261669

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

Nr. 607/15.06.2020

 

COMUNICAT

 

Consiliul Baroului Mureș, luând act de:

- comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii din data de 04.06.2020 pentru apărarea reputației profesionale și independenței doamnei judecător Georgiana-Livia ŞTEFAN din cadrul Tribunalului Iași,

- avizul negativ al Directorului Direcției pentru Judecători din cadrul Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru propunerea de apărare a reputației profesionale a doamnei judecător Georgiana-Livia Ștefan,

- poziția UNBR astfel cum a fost exprimată de către Comisia Permanentă a întrunită în data de 08.06.2020, de reiterare a argumentelor expuse în Comunicatul din data de 03.03.2020 referitor la incidentul din data de 25.02.2020 petrecut la Tribunalul Iași,

– pozițiile Barourilor din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România de exprimare publică a sprijinului și solidarității față de Baroul Iași respectiv UNBR,

își exprimă la rându-i solidaritatea și sprijinul față de Baroul Iași respectiv UNBR în acest demers.

Solicităm pe această cale respectarea de către judecători inclusiv de către avocați, a dispozițiilor art. 91 alin. 4 Cod de Procedură Penală Codului de Procedură Penală precum și ale Protocolului încheiat în materia asistenței judiciare obligatorii în procesul penal cu privire la încetarea de drept a mandatului avocatului din oficiu la prezentarea în cauză a avocatului ales cu excluderea situațiilor de așa zisă ”reactivare” a delegațiilor din oficiu (încetate de drept de altfel), impunerea ca avocatul din oficiu a cărei delegație a încetat de drept să fie prezent în sala de judecată și ulterior termenului la care s-a luat act de încetarea delegației din oficiu, nepronunțarea asupra onorariului parțial al avocatului a cărei delegație din oficiu a încetat sau plata în aceste cazuri a unor sume derizorii pentru prestațiile parțiale.

Dialogul instituțional permanent al Baroului Mureș cu instanțele mureșene precum și rezultatele unei astfel de colaborări, ne îndreptățesc să invităm instanțele de judecată și barourile din țară să urmeze acest exemplu, scopul final fiind cel al întăririi încrederii în actul de justiție, reprezentanții celor două profesii contribuind astfel în mod activ la crearea unui climat mai bun la locul de muncă, la clarificarea (contextualizarea) conceptului de aparență de imparțialitate în limitele normalității relației avocat-judecător în viața profesională, la menținerea unui dialog continuu și deschis între profesii, pe poziții de egalitate, la înțelegerea intereselor respectiv modulului de gândire și acțiune al celeilalte profesii.

 

Consiliul Baroului Mureș

Prin decan av. Nicolae T. Galdea