CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA FILIALA MUREȘ -

CASA  DE  ASIGURĂRI  A  AVOCAȚILOR  DIN  ROMÂNIA

FILIALA  MUREȘ

Tg. Mureș, Str. Marton Aron  nr.8 / 1

Telefon / fax: 0265-264787

Telefon : 0787-822820

e-mail : caamures@gmail.com

Nr. inregistrare : 644 / 31.03.2020.

ANUNȚ

                                        

  1. În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României,   conform  art. 1 pct. din Decizia  UNBR nr.58/27.03.2020, comunicată în 30.03.2020 – ” se suspendă calculul majorărilor de intârziere pentru datoriile contributive ale avocaților, acumulate anterior datei de 16.03.2020.” 

            Consiliul UNBR va elabora și comunica Normele de aplicare ale Hotărârii nr. 85/27.03.2020.

 

  1.  Sumele achitate de avocați cu titlu de penalități pentru perioada  16-31.03.2020, calculate pentru datorii contributive acumulate anterior datei de 16.03.2020.  se vor  lua în calcul la plata  sumelor datorate  pentru luna următoare

 ( vor achita la cota CAA sau penalități în funcție de fiecare caz,  mai puțin cu valoarea sumei achitate cu titlu de penalitate de întârziere aferentă perioadei 16-31.03.2020).

 

  1.   Perioada de suspendare a activității la sediul filialei se prelungește pe perioada stării de urgență.     

 

          Pentru orice informație ne puteți contacta la numărul de telefon  0787-822820 (Camelia Hăsmășan) sau ne puteți scrie pe adresa de e-mail: caamures@gmail.com

 

            Plata cotelor  CAA se face BENEFICIARULUI : CAA Romania  - Filiala Mures                                  CIF : 10706322 prin virament bancar cu :

  • cu ordin de plata sau
  • foaie de vărsământ ( la sediul bancii  prin depunere de numerar de către avocat in contul filialei ) 

 

într-unul din conturile deschise la:

            Unicredit Bank  Tg. Mureș             -           RO43BACX0000004546669000  (IBAN)

            Tg. Mureș, Piața Trandafirilor nr.44

            si

            Libra Internet Bank SA                  -           RO97BREL0002001146890100  (IBAN)

            Tg.Mureș , Piața Trandafirilor nr. 6-8

 

            La explicații vă rugăm să menționați luna pentru care se face plata cotei.

            Vă rugăm să transmiteți prin e-mail Declarația de venit, anterior sau concomitent cu efectuarea plății.

 

                        Vă mulțumim.

               Consiliul de administrație

            Filiala Mureș - CAA România 

                 prin  Președinte 

  1.     Szász László Zsolt