Anunt criterii contracte pregatire profesionala avocat stagiar

                                UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

                                                BAROUL MURES TG-MURES,

                           str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mures, tel/fax 0265 261669

                           E-mail baroul_mures_av@yahoo.com http://www.baroul-mures.ro

                                                                                           ANUNT

Subscrisul Baroul Mures, luand act de rezultatele examenului de primire in profesia de avocat, sesiunea august 2018,

informeaza membrii Baroului Mures ce doresc sa incheie contracte de formare profesionala cu acei candidati declarati admisi la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea august 2018, sa depuna pana la data de 29.10.2018, orele 13,00, la secretariatul Baroului Mures, prin email sau fax, o cerere prin care isi manifesta aceasta intentie.

In conformitate cu dispozitiile cuprinse in art. 19 din Legea nr. 51/1995 respectiv art. 295 din Statutul profesiei de avocat respectiv decizia Consiliului Baroului Mures din data de 05.04.2006, criteriile si obligatiile stabilite pentru avocatul indrumator sunt urmatoarele:

 1. Vechime in profesie de cel putin 6 ani ca avocat definitiv;
 2.  Sa aiba reputatie profesionala nestirbita si sa declare expres situatiile in care se afla daca sunt incidente cazurile prevazute la art. 20 alin. (8) si la art. 21 din Lege, care vor fi consemnate in contractele prevazute la art. 295; 3. Venitul mediu anual pe anul precedent de cel putin
 3. 3 000 lei lunar pentru un singur stagiar respectiv de 7 200 lei lunar pentru 2 avocati stagiari;
 4.  Ciclul de stagiu este de 2 ani, astfel ca indrumatorii nu pot prelua alti avocati stagiari pana cand cel pe care-l au sub indrumare, nu isi promoveaza examenul de definitivat;
 5.  Sa asigure plata contributiei la fondul de formare profesionala necesar pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 56 alin. (2) lit. j) si art. 66 lit. f) din Lege, conform hotararilor adoptate de Congresul avocatilor, in temeiul art. 64 alin. (1) lit. e) din Lege;
 6.  Sa permita participarea avocatului stagiar la formele de pregatire profesionala initiala organizate in cadrul I.N.P.P.A., cu respectarea programului stabilit de I.N.P.P.A. pentru acestea
 7.  Avocatii pot acorda indrumare profesionala numai avocatilor stagiari inscrisi in baroul din care ei fac parte; 8. Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare in interiorul profesiei numai avocatii titulari ai cabinetelor individuale si avocatul asociat.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   Baroul Mures                                            

                                                                                                                                  Prin decan av. Nicolae T Galdea