Anunț cu privire la mutarea la noile sedii provizorii ale Judecatoriei Tg Mureș și Tribunalului Mureș

ROMÂNIA

TRIBUNALUL MUREŞ

Târgu Mureş, str. Justiţei nr.1, judeţul Mureş, 54009

Tel: 0265-260.323, fax 0265-267.856, email tribunalul.mures@just.ro

CABINET PREŞEDINTE

Nr. 3115 din 28 august 2019

                                                                                              Către

                                                                                                                                           BAROUL MUREŞ

                                                                                                                  În atenţia domnului decan av. Nicolae Galdea

                            Vă aducem la cunostinţă că, Tribunalul Mureş şi Judecătoria Târgu Mureş urmează să funcţioneze în sedii provizorii, ca urmare a executării unor lucrări de reparaţii capitale şi extindere la sediile actuale.

                             Prin prezenta, vă solicităm să aveţi în vedere faptul că, în perspectiva semnării contractului de închiriere, preconizăm că, începând cu prima săptămână a lunii septembrie 2019, vor fi demarate procedurile de mutare efectivă a Tribunalului Mureş şi a Judecătoriei Tg. Mureş în următoarele locaţii:

                             • imobilul situat în Târgu Mureş, str. 1 Decembrie 1918, nr.250 - 254, jud. Mureş, în care îşi vor desfăşura activitatea Secţia civilă şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mureş, respectiv Secţia civilă a iudecătoriei Tg. Mureş,

                             • imobilul şi in Târgu Mureş, str, Gheorghe Doja, jud. Mureş, în care îşi vor desfăşura activitatea Secţiile penale ale celor două instanţe;

                                                                                                                                                             Vă mulţumim pentru colaborare,

                                                                                                                                                              PREŞEDINTE Jud. Veronica Szasz

                                                                                                                                                                                       Prim-grefier

                                                                                                                                                                                        Camelia Savu