Actualizarea registrului de asistenţă judiciară

UNIUNEA NAŢIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MUREŞ TG-MUREŞ,

Tg-Mureş, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mureş,

C.F. 4275187, tel/fax 0265 261669

Cont: RO14 RNCB 0193 0159 6796 0001

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

DECIZIA Nr. 79

din 16 septembrie 2019

 

Consiliul Baroului Mureş, întrunit în şedinţa din data de 16 septembrie 2019, având în vedere dispoziţiile art. 161 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat, în unanimitate:

Art. 1. Dispune actualizarea registrului de asistenţă judiciară pentru anul 2020, cu luarea în considerare a datelor avocaţilor înscrişi în registru respectiv opţiunilor exprimate de aceştia cu privire la instanţele de judecată şi organele de urmărire penală.

Art. 2. Dispune publicarea registrului de asistenţă judiciară pe pagina web a Baroului.

                                                                          

Consiliul Baroului Mureş

Prin decan av. Nicolae T. Galdea