CRISTINA-ADRIANA BÎRSAN

Avocat: Definitiv.

Sediu Profesional: Târgu Mureş, str. Justiţiei nr. 6, ap.1, jud. Mureş

Tel. birou: ; Fax:

Mobil: 0745072199, E-mail:

Data inscrierii in Baroul Mures: 2000-12-01

Lista curti: Toate instantele.