TABEL NOMINAL privind persoanele care candidează pentru alegerile din 29.01.2018

TABEL NOMINAL

privind persoanele care candidează pentru alegerile din 29.01.2018

Pentru funcția de decan:

             - av. Nicolae Traian Galdea

Pentru funcția de consilier:

             - av. Adam Nicolae

             - av. Anderko Thomas Dieter

             - av. Axente Pavel

             - av. Bujaki Inge

             - av. Borz Grigore

             - av. Burghelea Bogdan Ioan

             - av. Gorea Viorel

             - av. Ghere Ana

             - av. Henter Iosif Arpad

             - av. Ilea Petru Constantin

             - av. Ionel Corina Georgeta

             - av. Karacsony Erdei Etel

            - av. Luță Râștei Georgeta

            - av. Moldovan Horvath Istvan

           - av. Oltean Dorina Ioana

            - av. Pop Traian Sorin

            - av. Rus Mariana Emilia

             - av. Seulean Alexandrina

             - av. Torok Eniko

             - av. Trifan Sergiu

Pentru Comisia de disciplină :

             - av. Anderko Emilia Maria

             - av. Luță Râștei Georgeta

             - av. Paulus Maria Carmen

Pentru Comisia de cenzori :

             - av. Luță Râștei Georgeta

Pentru delegat al baroului la Congresul UNBR:

             - av. Ilea Petru Constantin

             - av. Ionel Corina Georgeta

             - av. Luță Râștei Georgeta

             - av. Szasz Laszlo Zsolt

Contestațiile se depun la secretariatul baroului, până în data de 15.01.2018 inclusiv, ora 14.

Afișat azi 10.01.2018.

Decan ,

Av. Nicolae T.Galdea