Punctul de vedere al membrilor Baroului Mures cu privire la Hotararea Consiliului UNBR cu nr 272 din 26-08-2017

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

Nr. 465/27.09.2017

 

CATRE

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA,

Stimate domnule presedinte,

Dr. av. Gheorghe Florea

 

 

 

Avem onoarea de a va prezenta punctul de vedere al membrilor Baroului Mures cu privire la Hotararea Consiliului UNBR cu nr. 272 din 26.08.2017 astfel cum acesta a fost conturat dupa consultarea membrilor Baroului Mures respectiv in cadrul sedintei Consiliului Baroului Mures din data de 25.09.2017.

 

1. In primul rand, remarcam existenta urmatoarelor inadvertente:

A - pct. 2.4.3 din art. I A. 2.4 - trimite la pct. 3 care nu exista.

a - pct. 1.7 din art. I B. 1. - trimite la pct. 2.2 supra care nu exista.

b - pct. 4.12 din art. I B. 4 - trimite la C pr. Civ. in loc de C Pr. Pen.

c - art. VI – in aprecierea onorariului pentru 15 minute, pentru o ora de serviciu profesional conform art. I. A. 1.8, se vor achita 4 onorarii de cate 120 lei = 480 lei?

d - la punctul B.5, fraza finală se arată că "Pentru ipoteza în care onorariul nu se stabileste pentru prestatii diferentiate în fiecare cauză, se aplică onorariile minimale corespunzătoare judecătii în fond la prima instantă, majorate cu 50%."

Distinct de aceste dispozitii aplicabile în materia penală se prevede la art. V, cu generală aplicabilitate că "În ipoteza în care serviciul profesional angajat nu diferentiază prestatiile profesionale avute în vedere la încheierea contractului de asistentă juridică, onorariile aferente activitătilor exercitate în căile ordinare sau extraordinare de atac se majorează cu 50%."

Apreciem că, pe fondul dispozitiilor speciale cuprinse la punctele B.5 si B.6 în materie penală, reglementarea cuprinsă la art. V, desi se doreste aparent a fi cu aplicabilitate generală, în realitate, creează un regim discriminatoriu al onorariilor minimale în căile de atac în materie civilă/de contencios administrativ si fiscal, comparativ cu cele în materie penală, chestiune ce ar trebui remediată.

 

2. Oportunitatea completarii hotararii cu onorarii minimale pentru contractele de permanenta, prin care, pentru un onorariu lunar, avocatul asigura atat consultanta de specialitate cat si reprezentare in fata instantelor indiferent de numarul de litigii.

 

3. Acordarea posibilitatii de reducere a onorariului minimal avocatului, intr-un procent de maxim 50%, in baza unui referat, cu excluderea decanului baroului din procedura de verificare prealabila incheierii contractului de asistenta juridica.

 

4. Clarificarea caracterului de aplicabilitate al prezentei hotarari, in speta de recomandare sau obligatoriu, prin prisma dispozitiilor cuprinse in art. 7 respectiv art. 4 alin. 3 si 4.

 

In vederea analizarii si clarificarii celor semnalate, suntem de acord cu amanarea intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului UNBR cu nr. 272/2017, la un termen rezonabil, precum cel din 01.01.2018.

 

Cu respect,

Baroul Mures,

Prin decan av. Nicolae T Galdea