Decizie suspendare activitate cu publicul

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL MUREȘ

Tg-Mureș, str. Márton Aron, nr. 8, ap. 1, jud. Mureș, tel/fax 0265 261669

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

DECIZIA

Nr. 28/13.03.2020

Consiliul Baroului Mureș, în ședința extraordinară din data de 13.03.2020,

având în vedere dispozițiile Hotărârii cu nr. 6/2020 emisă de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,

luând act de măsurile dispuse de CSM prin Hotărârile cu nr. 191 și 192/2020 respectiv de instanțele judecătorești în baza hotărârilor adunărilor generale privind prevenirea și combaterea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2,

în conformitate cu dispozițiile art. 53 al. 2 lit. a din Legea nr. 51/1995 respectiv art. 73 din Statutul profesiei de avocat, cu majoritate de voturi:

 

DECIDE:

 

Art. 1 Suspendarea activității de primire în audiență a cetățenilor, activității de relații cu publicul precum și cu membrii Baroului Mureș în perioada 13.03.2020-27.03.2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Persoanele care au urgențe şi care doresc să sesizeze anumite probleme în această perioadă, le rugăm să utilizeze adresa de e-mail baroul_mures_av@yahoo.com sau numerele de telefon/fax: 0365 424576 - Serviciul de Asistență Judiciară sau mobil – 0744989130, decanul Baroului Mureș.

Art. 2 Suspendarea calculării penalităților aferente cotelor obligatorii către barou pe perioada 13.03.2020-30.03.2020 inclusiv.

Art. 3 Prezenta decizie se afișează pe site-ul Baroului Mureș și se comunică membrilor Baroului Mureș respectiv președintelui UNBR, prin adresa de comunicare.

 

Consiliul Baroului Mureș

Prin Decan av. Nicolae T. Galdea