Convocator adunare generală ordinară Baroul Mureş

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL MUREŞ

TG-MUREŞ, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mureş, tel/fax 0265 261669, E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

DECIZIA NR. 3/25.01.2021

 

Se convoacă Adunarea Generală ordinară a avocaţilor din Baroul Mureş, în format online, opţiunile faţă de punctele de pe ordinea de zi, putând fi exprimate în perioada 22.02.2021-02.03.2021, după cum urmează:

 

1). Raportul anual al Consiliului Baroului Mureş;

2). Raportul anual al Comisiei de Cenzori a Baroului Mureş;

3). Raportul Comisiei de Disciplină a Baroului Mureş;

4). Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Mureş;

5). Prezentarea proiectului de buget pe anul 2021 al Baroului Mureş;

6). Desemnarea delegaţilor Baroului la Congresul Uniunii Naţionale a Barourilor din România,

    Exprimarea poziţiei faţă de punctele de pe ordinea de zi, va putea fi manifestată prin depunerea unei opţiuni, în scris, la sediul baroului Baroului Mureş, sau va putea fi transmisă prin e-mail, la adresa baroul_mures_av@yahoo.com, sau prin poştă, în perioada 22.02.2021-02.03.2021, orele 16.00.

                   Pentru punctul 6 al ordinii de zi, candidaturile se pot depune la secretariatul Baroului, până în data de 20.02.2021, ora 13.00.

          Materialele supuse analizei vor fi comunicate membrilor Baroului Mureş anterior datei de 22.02.2021.

 

 

Consiliul Baroului Mureş

prin decan av. Nicolae T. Galdea