CONVOCATOR

       Se convoaca Adunarea Generala ordinara si Adunarea Generala electiva a avocatilor din Baroul Mures pentru data de 29.01.2018, orele 15  la SALA MICA a PALATULUI CULTURII din Tg-Mures, Piata Victoriei, nr. 1, cu urmatoarea:

                             ORDINE DE ZI - ADUNARE GENERALA ORDINARA

1). Rapoartele anuale ale Consiliului Baroului Mures respectiv Filialei Casei de asigurari Mures;

2). Rapoartele anuale ale Comisiei de Cenzori a Baroului Mures respectiv Filialei Casei de asigurari Mures;

3). Raportul Comisiei de Disciplină a Baroului Mures;

4). Discutii pe seama rapoartelor prezentate;

5). Descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului Mures respectiv Consiliului Filialei Casei de Asigurari Mures;

6). Prezentarea proiectelor de buget pe anul 2018 ale Baroului Mures respectiv Filialei Casei de Asigurari Mures;

                         ORDINE DE ZI - ADUNARE GENERALA ELECTIVA

1). Alegerea organelor de conducere ale Baroului Mures, respectiv decanul si membrii Consiliului Baroului Mures;

2). Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Mures

3). Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Mures;

4). Alegerea reprezentantului Baroului în Comisia Centrala de Disciplină;

5). Alegerea Delegatilor Baroului la Congresul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

In situatia in care cvorumul sedintelor din data de 29.01.2018 nu sunt legal intrunite, Adunarea generala ordinara si Adunarea Generala electiva a avocatilor din Baroul Mures, cu aceeasi ordine de zi cu cele prezentate mai sus, se convoaca pentru data de 05.02.2018 la SALA MICA a PALATULUI CULTURII din Tg-Mures, Piata Victoriei, nr. 1, orele 15.

Consiliul Baroului Mures

prin decan Baroului Mures av. Nicolae T. Galdea