Convocare Adunarea Generala ordinara a avocatilor din Baroul Mures

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

TG-MURES, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mures, tel/fax 0265 261669, E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

CONVOCATOR

 

Se convoaca Adunarea Generala ordinara a avocatilor din Baroul Mures pentru data de 09.03.2020, orele 15,00 la Palatul Culturii – Sala Mica, din strada G. Enescu, nr. 2, Tg-Mureş, cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

1). Rapoartele anuale ale Consiliului Baroului Mures respectiv Filialei Casei de asigurari Mures;

2). Rapoartele anuale ale Comisiei de Cenzori a Baroului Mures respectiv Filialei Casei de asigurari Mures;

3). Raportul Comisiei de Disciplină a Baroului Mures;

4). Discutii pe seama rapoartelor prezentate;

5). Descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului Mures respectiv Consiliului Filialei Casei de Asigurari Mures;

6). Prezentarea proiectelor de buget pe anul 2020 ale Baroului Mures respectiv Filialei Casei de Asigurari Mures;

7). Alegerea Delegatilor Baroului la Congresul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

8). Oportunitatea infiintarii unui fond Solidaritatea la nivelul Baroului Mures.

9). Diverse.

 

In situatia in care cvorumul sedintei din data de 09.03.2020, orele 15,00 nu este legal intrunit, Adunarea generala ordinara a avocatilor din Baroul Mures, cu aceeasi ordine de zi prezentata mai sus, se convoaca pentru data de 09.03.2020, in aceeasi locatie, incepand cu orele 15,30.

Consiliul Baroului Mures

prin decan av. Nicolae T. Galdea