Conferința din 16 martie 2018

    Curtea de Apel Târgu-Mureş

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Departamentul de drept și administrație publică

Organizatori :

 • Curtea de Apel Târgu Mureș
 • Baroul Mureș
 • Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Departamentul de drept și administrație publică

Conferința din 16 martie 2018 cu temele:

            Probleme controversate ivite în aplicarea dispozițiilor Codului de procedură civilă

           Competenţa internaţională a instanţelor române în materie civilă şi comercială

          Aspecte teoretice și practice privind executarea silită a hotărârilor civile

 va avea loc în Aula „Tudor Drăganu” a Facultății de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative.

 Agenda conferinței:

9:00 – 9:30   

 

Înregistrarea participanților

 

9:30 – 11:00

 

 

 

11:00-11:30

 • Expunere: „Probleme controversate ivite în aplicarea dispozițiilor Codului de procedură civilă. Aspecte teoretice şi practice prvind executarea silită a hotărârilor civile-expert Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc
 • Sesiune de întrebări şi răspunsuri

 

 

 

 • Pauză de cafea

 

11:30 – 13:00

 

 

 

 

 

13:00-13:30

 

13:30-15:00

 

 • Expunere: „Probleme controversate ivite în aplicarea dispozițiilor Codului de procedură civilă-judecător Delia Narcisa Theohari  –formator I.N.M.
 •  Sesiune de întrebări şi răspunsuri

 

 

 

 

 

Pauză de cafea

 

 •  - Expunere: „Competenţa internaţională a instanţelor române în materie civilă şi comercială”-judecător dr. Gabriela Florescu –formator INM
 • Sesiune de întrebări şi răspunsuri

 

 

 

 

 

15:00

Prânz– Restaurant Hotel „Continental” Salon „Aman

 

 TEME PROPUSE DE BAROUL MURES PENTRU CONFERINTA DE PREGATIRE PROFESIONALA DIN DATA DE 16.03.2018

 

 1. Competenţa facultativă - regim juridic şi domeniu de aplicare - art. 127 alin. (1) și (3), art. 130 alin. (2) C. pr. civ.
 2. Incompatibilitate. Existenţa unui caz de incompatibilitate în soluţionarea contestaţiei la executare în cazul judecătorului care a încuviinţat executarea silită, atunci când nu sunt formulate critici cu privire la această etapă a procedurii - art. 42 alin. (1) C. pr. civ.
 3. Divort cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Cazul in care este aplicabil dreptul UE. Regulamentul UE nr. 1259/2010. Regulamentului European 2201/2003. Art. 915 C.p.c.
 4. Cereri de recunoaştere a hotărârilor pronunţate de instanţele străine, în materia „minori şi familiei". Motivele de refuz ale recunoaşterii hotărârii străine - art. 21, art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003; art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008.
 5. Limitele reprezentării intereselor părţii citate prin publicitate de către curatorul numit în condiţiile art. 58 C. pr. civ. - art. 58, art. 80 alin. (4), art. 167 alin. (3) C. pr. civ.
 6. Suportarea indemnizației curatorului desemnat la citarea prin publicitate a pârâtului/pârâților în cauzele întemeiate pe dispozițiile legilor nr. 272/2004 și 273/2004 - art. 49 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013.
 7. Modul de verificare a respectării limitei maxime a onorariului executorului judecătoresc - art. 125, art. 127 C. fiscal, art. 670 alin. (2) C. pr. civ.
 8. Reducerea cheltuielilor de judecata reprezentand onorariile avocatiale de catre instanta de judecata din oficiu – sintagma vadit disproportionat - art. 451 alin. 1 C.p.c.
 9. Perimare. Modul de calcul al termenului de perimare. Momentul de la care trebuie calculat termenul de perimare este data pronunțării încheierii de suspendare a pricinii sau data consemnată pe dovada de comunicare a încheierii de suspendare a cauzei? - art. 416 alin. (2) C. pr. civ.
 10. Pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate îndeplinite condiţiile din Cartea a IV-a (hotărârea arbitrală) C. pr. civ. în temeiul art. 603 alin. (3) C. pr. civ. - art. 603 C. pr. civ.
 11. Aplicabilitatea dispozițiilor art. 857 alin. (3) C. pr. civ. care prevăd că, de la data întabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini, în ceea ce privește sechestrul penal – problemă întâlnită în cadrul plângerilor de carte funciară, prin care se solicită radierea sechestrului penal din cartea funciară a imobilului adjudecat - art. 857 alin. (3) C. pr. civ.; art. 167 alin. (1) teza finală din Ordinul nr. 700/2014; art. 4 alin. (4) din Legea nr. 554/2004.
 12. Calculul termenului de decădere în cazul cererilor de validare poprire, în situația în care în cadrul dosarului de executare se emit mai multe adrese de înființare poprire, la diverse intervale de timp, către același terț poprit, iar cererea de chemare în judecată se raportează la ultima adresă emisă - art. 784 alin. (1) C. pr. civ., art. 790 alin. (1) C. pr. civ.
 13. Admisibilitatea acţiunii având ca obiect accesiune imobiliară, în raport de dispoziţiile art. 35 C. pr. civ. şi de cele ale Legii nr. 50/1991, precum şi de dispoziţiile de drept material prevăzute de art. 492 din vechiul Cod civil şi art. 577 din noul Cod civil - art. 35 C. pr. civ.; art. 492 C. civ. 1864, art. 577 C. civ.; art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991. 

 

Baroul Mures

Prin decan av. Nicolae T Galdea