Supravegherea electronica: deputatii europeni se alatura avocatilor europeni care solicita UE si statelor sale membre sa protejeze statul de drept

In lumina viitoarei propuneri legislative a Comisiei Europene privind dovezile electronice in materie penala, Consiliul Barourilor Europene (CCBE) s-a intalnit, la data de 24 ianuarie 2018, cu mai multi deputati europeni pentru a discuta cum poate fi protejat statul de drept in Europa in domeniul securitatii si supravegherii.

În lumina viitoarei propuneri legislative a Comisiei Europene privind dovezile electronice în materie penală, Consiliul Barourilor Europene (CCBE) s-a întâlnit, la data de 24 ianuarie 2018, cu mai mulți deputați europeni pentru a discuta cum poate fi protejat  statul de drept în Europa în domeniul securității și supravegherii.

Evenimentul a fost găzduit de deputatul european Jan Philipp Albrecht, cu sprijinul CCBE, care reprezintă vocea barourilor și a societăților de drept din 45 de țări. Participanții au discutat evoluțiile recente în politica de supraveghere din Europa și impactul acestora asupra statului de drept, protecția drepturilor omului și sistemul judiciar.

Întrucât statele membre ale UE se străduiesc să contracareze amenințările actuale de securitate, cum ar fi terorismul și criminalitatea informatică, avocații europeni sunt profund îngrijorați de faptul că măsurile de supraveghere propuse constituie un risc nejustificat pentru respectarea drepturilor omului și a integrității sistemului judiciar, care trebuie să protejeze cetățenii europeni.

Așa cum reiese din răspunsul CCBE la consultarea publică privind îmbunătățirea accesului transfrontalier la dovezi electronice în materie penală, există o divergență îngrijorătoare între normele de căutare și de confiscare a probelor aplicate în lumea reală și cele aplicate în lumea digitală. Normele privind accesul la dovezile digitale și interceptarea datelor, de fapt, par a fi mai slabe sau practic inexistente.

Această incertitudine de reglementare devine deosebit de periculoasă atunci când datele în cauză beneficiază de o protecție specială prin lege, cum ar fi comunicările dintre avocați și clienții lor. Aceste comunicări au fost recunoscute drept un drept fundamental.

PreÈ™edintele CCBE, Antonín Mokrý, a comentat: ” Suntem foarte îngrijoraÈ›i atunci când guvernele împing limitele statului de drept pe valul securității naÈ›ionale È™i aduc atingere drepturilor fundamentale privind viaÈ›a privată È™i un proces echitabil. Sperăm că această iniÈ›iativă va contribui la promovarea dialogului privind modul în care statul de drept poate fi consolidat prin instrumentele legislative la dispoziÈ›ia noastră È™i prin eforturile È™i contribuÈ›ia profesiei de avocat”.

DeputaÈ›ii europeni care participă la eveniment au solicitat UE È™i statelor sale membre să asigure o protecÈ›ie adecvată a dreptului cetățenilor la viață privată. ÃŽn cadrul reuniunii a fost subliniat faptul că dezbaterile ar trebui să fie deschise È™i incluzive. De asemenea, deputaÈ›ii europeni au convenit asupra necesității de a continua această dezbatere pentru a informa factorii politici din UE cu privire la amenințările la adresa valorilor juridice fundamentale ale Europei È™i la importanÈ›a apărării acestora”.

La încheierea evenimentului, deputatul european Jan Philip Albrecht a declarat: “AÈ™tept cu nerăbdare să o angajare activă a CCBE pe probleme de politică legate de statul de drept, supraveghere È™i protecÈ›ia datelor”.

A se vedea știrea CCBE