Situatia privind sumele incasate si ajutoratele acordate din Fondul de Solidaritate a Avocatilor in perioada 2016-2017

Situatia privind sumele incasate si ajutoratele acordate din Fondul de Solidaritate a Avocatilor in perioada 2016-2017

În anul 2017 s-au înregistrat un număr de 69 de cereri de acordare a ajutoarelor din Fondul de Solidaritate soluționate conform Deciziei Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016, astfel: 63 decizii de admitere și 6 decizii de respingere.

Suma totală de plată aprobată pentru anul 2017 și încasată de beneficiari se ridică la cuantumul de 173.785 lei și 140.467 euro echivalent în lei.

Potrivit, Departamentului Financiar Contabil al Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), situația disponibilului din Fondul de Solidaritate al Avocaților, este următoarea:

Рla data de 31.12.2016: viramente barouri Р1.085.078 lei; ajutoare acordate Р1.129.694 lei; sold Р913.945 lei; fonduri plasate ̨n titluri de stat 1.497.600 lei;
Рla data de 31.12.2017: viramente barouri Р3.285.270 lei; ajutoare acordate Р2.863.175 lei; sold Р1.336.040 lei; fonduri plasate ̨n titluri de stat 1.919.265 lei.