Publicam scrisoarea de multumire a Consiliului National al Barourilor Franceze pentru sprijinul acordat de Uniunea Nationala a Barurilor din Romania si de barourile membre UNBR

Publicăm scrisoarea de mulţumire a Consiliului Naţional al Barourilor Franceze pentru sprijinul acordat de Uniunea Naţională a Barurilor din România şi de barourile membre UNBR

Traducere în limba română:

Stimate Domnule Preşedinte,
Stimate coleg,

Aş dori să vă exprim, în numele întregului barou francez, cele mai sincere mulţumiri pentru sprijinul acordat de dumneavoastră şi de barourile membre ale Uniunii Naţionale a Barurilor din România.

Solidaritatea şi fraternitatea exprimată de dumneavoastră ne încurajează să continuăm mişcarea de protest fără precedent în cadrul profesiei noastre împotriva unui proiect de lege care contestă fundamentele profesiei noastre şi ameninţă direct accesul justiţiabililor la drept şi la justiţie.

Sper să am plăcerea de a vă reântâlni curând şi de a lucra alături de dvs. pentru apărarea valorilor şi intereselor noastre comune.

Vă rugăm să acceptaţi, domnule preşedinte, Stimate coleg, expresia înaltei mele consideraţii.

Christiane Feral-Schuhl

Preşedinte
Consiliul Naţional al Barourilor Franceze


Nos Réf.: CFS/CAEI/202001 – Object: Réforme de la retraite des avocats – sollicitation d’une motion de soutien

Nr. CFS/CAEI/202001 – Subiect: reforma pensiilor avocaÈ›ilor – solicitarea unei moÈ›iuni de sprijin

Motion de soutien aux avocats francais et au Conseil National des Barreaux concernant le proteste sur la reforme du regime des pensions adoptee par l’Union Nationale des Barreaux de Roumanie, le 3.02.2020