Publicam Proiectul "Legii privind efectuarea unui test de proportionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la profesii" care transpune dispozitiile Directivei (UE) 2018/958

Publicam Proiectul "Legii privind efectuarea unui test de proportionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la profesii" care transpune dispozitiile Directivei (UE) 2018/958

Publicăm Proiectul ”Legii privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii” care se aplică dispozițiilor legale existente ce restricționează accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia, ori una dintre formele de exercitare a acesteia, inclusiv utilizarea titlurilor profesionale și activitățile profesionale permise în temeiul unor astfel de titluri, incluse în domeniul de aplicare al Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul ”Legii privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii” transpune dispozițiile Directivei (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173/25 din data de 09.07.2018.


Download:

– Proiectul de lege: PDF

– Expunere de motive: PDF