Publicam Norma metodologica nr. 6 despre aplicarea corecta a prevederilor art. 12 alin. (2) din Protocolul nr. 37-AUT-14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara

Publicam Norma metodologica nr. 6 despre aplicarea corecta a prevederilor art. 12 alin. (2) din Protocolul nr. 37-AUT-14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara

Publicăm Norma metodologică nr. 6 despre aplicarea corectă a prevederilor art. 12 alin. (2) din Protocolul nr. 37-AUT-14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală