Publicam materialul intitulat "SISTEME NAÈšIONALE DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA" (Sursa: materialul transmis de CCBE si materialul postat pe site-ul www.ccbe.eu la rubrica "documents")

Publicam materialul intitulat "SISTEME NAÈšIONALE DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA" (Sursa: materialul transmis de CCBE si materialul postat pe site-ul www.ccbe.eu la rubrica "documents").

Publicăm materialul intitulat „SISTEME NAȚIONALE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ” (Sursa: materialul transmis de CCBE și materialul postat pe site-ul www.ccbe.eu la rubrica „documents”).

Pentru o mai bună informare, a se vedea și Memorandumul privind recunoașterea reciprocă transfrontalieră a formării continue a avocaților, adoptat de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) și intrat în vigoare la 23 februarie 2017, după semnarea de către 42 de organizații profesionale – versiunea în limba română și versiunea în limba engleză/franceză și Hotărârea nr. 212/18.02.2017 a Consiliului UNBR prin care Președintele UNBR a fost autorizat  să semneze memorandumul în numele Uniunii Naționale a Barourilor din România – UNBR.


Download PDF / DOCX