Publicam Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanenta a UNBR a decis amanarea intrarii in vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017 privind aprobarea

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 250 din 28.09.2017 privind amanarea intrarii in vigoare a unor prevederi din Hotararea Consiliului UNBR nr. 272/2017

Publicăm Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017 privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale” È™i ale art. II, art. IV, art. V, din Anexa la aceasta, în scopul reexaminării acestora de Consiliului U.N.B.R. pe baza propunerilor Barourilor È™i a concluziilor Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit în acest scop prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 267/17 iunie 2017.

Republicăm și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre, în cuprinsul căreia au fost marcate cu galben articolele a căror intrare în vigoare a fost amânată.