Publicam adresa Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor - ONPCSB referitoare la Proiectul de lege privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului care transpune in legislatia interna a Directiva

Va anuntam publicarea pe website-ul ONPCSB a "PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTARII TERORISMULUI"

Folosim acest prilej pentru a vă anunţa publicarea pe website-ul ONPCSB a "PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND PREVENIREA ÅžI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ÅžI FINANŢĂRII TERORISMULUI" (http://www.onpcsb.ro/html/legislatie.php?section=5 ) care transpune în legislaţia internă a  Directiva /(UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanÈ›ării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015

Menţionăm că, publicarea s-a realizat în data de 19 mai 2017, în vederea realizării procedurii de consultare preliminară interinstituţională prevăzută la art.15, alin.2 din Regulamentul privind procedurile la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin H.G. nr.561/2009. Din aceleaşi considerente, varianta electronică a proiectului de act normativ a fost transmisă şi Secretariatului General al Guvernului.

Vă adresăm rugămintea să dispuneţi analizarea documentaţiei şi dacă se impune, formularea punctului dvs. de vedere potrivit competenţei, în acord cu prevederile art.16 din Regulamentul aprobat de H.G. nr.561/2009, şi remiterea acestuia în termen de 10 zile calendaristice, începând cu ziua următoare postării, prin e-mail la adresa onpcsb@onpcsb.ro (se va menţiona articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului).

Vă mulţumim pentru efortul dvs şi sprijinul acordat în cadrul grupului interinstituţional care a activita în perioada 2016-2017 pentru acest demers.